Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SPPU News Announcements and Event Calander

:

News and Announcements: विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरणेसाठी आवश्यक उत्पन व रहिवासी प्रमाणपत्र त्वरीत मिळणेबाबत तहसीलदार कार्यालयांमार्फत शिबीर आयोजित करणेबाबत.

Title

विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरणेसाठी आवश्यक उत्पन व रहिवासी प्रमाणपत्र त्वरीत मिळणेबाबत तहसीलदार कार्यालयांमार्फत शिबीर आयोजित करणेबाबत.

Create Date

9/14/2018

Expiry Date

9/22/2018

URL

 

Attachments

विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरणेसाठी आवश्यक उत्पन व रहिवासी प्रमाणपत्र त्वरीत मिळणेबाबत _14.092018.pdf    
Content Type: Item
Created at 9/14/2018 6:11 PM by uop-webmaster
Last modified at 9/14/2018 6:12 PM by uop-webmaster