Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SPPU News Announcements and Event Calander

:

NewsandAnnouncements: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील सर्व शैक्षणिक विभागामधील तसेच पुणे/पिंपरी-चिंचवड शहरातील विद्यापीठाशी संलग्नित सर्व महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त सर्व परिसंस्थामधील अध्यापनाचे कामकाज शनिवार,दिनांक १४मार्च,२०२० पासून पुढील आदेश मिळेपर्यंत बंद ठेवण्याबाबत

Title

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील सर्व शैक्षणिक विभागामधील तसेच पुणे/पिंपरी-चिंचवड शहरातील विद्यापीठाशी संलग्नित सर्व महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त सर्व परिसंस्थामधील अध्यापनाचे कामकाज शनिवार,दिनांक १४मार्च,२०२० पासून पुढील आदेश मिळेपर्यंत बंद ठेवण्याबाबत

Create Date

3/14/2020

Expiry Date

3/31/2020

URL

 

Attachments

Circular No. 78_14.032020.pdf    
Content Type: Item
Created at 3/14/2020 12:45 PM by uop-webmaster
Last modified at 3/14/2020 12:47 PM by uop-webmaster