NewsandAnnouncements


Add Filter

महाडीबीटी पोर्टल शुल्क मंजुरीबाबातची कार्यवाही त्वरीत पूर्ण करणेबाबत.

Advertisement for Project Assistant in Computational Materials Physics with Application of Machine Learning under DST grants - 1 Unreserved.

Lecture Series_From Discipline to Inter-Discipline_16th to 23rd February, 2022_Department of English, SPPU.

Admission Notice of Certificate/Diploma Courses at Department of Women and Gender Studies.

जाहिरात क्रमांक ४४, दिनांक ०८ ऑगस्ट २०१९ मधील सहायक अभियंता (विद्युत) या पदासाठी अर्ज छाननीअंती पात्र /अपात्र झालेल्या उमेदवारांची यादी व निवड यादी.

कोव्हिड - १९ च्या संभावित तिसऱ्या लाटेमुळे राज्यामध्ये प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत.

हिंदी विभाग - शैक्षिक वर्ष - 2021-22 ॥ हिंंदी अनुवाद पदविका कोर्स हेतु प्रवेश सूचना ॥

Updating of all a information of College/Institute in All Indian Survey Higher Education(A.I.S.H.E) & M.I.S.

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातर्फे देण्यात येणाऱ्या विविध पारितोषिकांसाठी सादर करावयाच्या अर्जास मुदतवाढीबाबत.

UGC UPSC/MPSC Coaching Programme (2021-2022) Last Date to Apply extended to 31st January, 2022.

राष्ट्रीय मतदार दिनानिमित्त मतदारांसाठी प्रतिज्ञा उपक्रम आयोजित करण्याबाबत.

राष्ट्रीय मतदार दिन" म्हणून लोकशाहीवर निष्ठा ठेवण्यासाठी शपथ घेण्याचा कार्यक्रम साजरा करण्याबाबत.

Zoom meeting for NAAC Accreditation 2021-22.

Facultyspeak lecture by Dr Nitin Taagde on "Caste Discrimination in Non-Farm Businesses".

Department of Philosophy Exam Time table Jan. - Feb. 2022.

Annual Holidays 2022.

Details View
All Site Content
Search
Home(SPPU News Announcements and Event Calander)