Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
Attachments
  
मतदार जागृती उपक्रमासंदर्भात आंतरवासिता(इंटर्नशिप) संदर्भातील सामान्य प्रशासन विभाग शासन निणर्य दि. ६ फेब्रुवारी २०२४ बाबत.2/24/2024Attachment
मुदत वाढ : राष्ट्रीय छात्र सेना कार्यरत तुकडी ऑनलाईन माहितीबाबत.2/24/2024Attachment
VC Order Ref. No. : PGS/627, Dt. 24/02/2024 regarding Fees Structure for Various courses.2/24/2024Attachment
उत्कर्ष : २०२३-२४ सांस्कृतिक स्पर्धा निवडचाचणी शिबिराबाबत.2/24/2024Attachment
अतिकालिक भत्त्याच्या सुधारित दराबाबत.2/24/2024Attachment
२४ फेब्रुवारी २०२४- संत रविदास जयंती कार्यक्रमाचे फोटो.2/24/2024
Design Impact Movement2/24/2024Attachment
College Circular of Exam Stationary Online Demand for April/May 2024 Exam.2/24/2024Attachment
Autonomous Colleges - Syllabus Upload [Circular No-36-2024]2/24/2024Attachment
महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.2/23/2024Attachment
मराठी भाषा गौरव दिन _निमंत्रणपत्रिका.2/23/2024Attachment
'ग्रंथाली प्रतिभांगण', मुंबई तसेच 'विज्ञान शिक्षण आणि संप्रेषण केंद्र', सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘विज्ञान एकांकिका स्पर्धा’ आणि पारितोषिक वितरण समारंभ.2/23/2024Attachment
सन २०२३-२४ करिता केंद्रशासन पुरस्कृत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत तसेच सेंट्रल सेंक्टर स्कॉलरशिप योजनेतर्गत नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवरद्वारे बायो मेट्रिक प्रमाणीकरण करणेबाबत.2/23/2024Attachment
दिव्यांग सहाय्य कक्ष स्थापनेबाबत2/23/2024Attachment
समान संधी केंद्र स्थापनेबाबत.2/23/2024Attachment
विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या सेवाजेष्ठतेच्या लघुसूचीबाबत.2/23/2024Attachment
Prof. N. R. Deshpande Memorial Lecture: Department of Political Science, February 27, 20242/23/2024Attachment
२३ फेब्रुवारी २०२४- संत गाडगे बाबा जयंती कार्यक्रमाचे फोटो2/23/2024
Regarding information of the teachers for exemption from the NET examination to the teachers who qualify M.Phil.2/22/2024Attachment
उत्कर्ष : २०२३-२४ सांस्कृतिक स्पर्धा निवडचाचणी शिबिराबाबत.2/22/2024Attachment
समूह विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी उच्च शिक्षण संस्थांनी /व्यवस्थापनाने शासनाकडे अर्ज करण्याच्या कार्यपद्धतीबाबत व तपशीलवार प्रकल्प अहवाल (DPR) बाबत. 2/22/2024Attachment
Namo Maharozgaar Melava 2 March 2024.2/22/2024Attachment
CEC-PMC UPSC/MPSC Coaching Entrance Exam Seating Arrangements 2023-242/22/2024Attachment
विद्यार्थी व सामान्य जनतेसाठी अनिवार्यपणे स्वयंप्रकटीकरणाबाबत 2/22/2024Attachment
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालये/विद्यापीठ विभागातील (अव्यावसायिक ) अभ्यासक्रमांच्या विध्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४2/21/2024Attachment
पीएच.डी. प्रबंध मूल्यमापन व मौखिक परीक्षांचे देयके ऑनलाईन स्वीकारणेबाबत.2/21/2024Attachment
Circular Regarding the Senior Citizen's Run and Walk Event.2/21/2024Attachment
"कलासंगम" आणि "मायमराठी उत्सव मराठीचा" या उपक्रमामध्ये स्वयंसेवक सहभागाबाबत 2/21/2024Attachment
संत रविदास महाराज यांची जयंती - कार्यक्रमाचे परिपत्रक.2/21/2024Attachment
संत गाडगे बाबा यांची जयंती - कार्यक्रमाचे परिपत्रक.2/21/2024Attachment
1 - 30Next