Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
Attachments
  
Dept of Philosophy, M.A-I & IV year Semester End Time Table April-May 2021.New4/20/2021Attachment
सन २०२०-२१ करिता महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.New4/20/2021Attachment
Management Notification October 2020 Exam.New4/19/2021Attachment
Notificaton - Humanities.New4/19/2021Attachment
पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्यासाठीच्या मुदतवाढीबाबत.... (Ph.D. Admission Process 2021).4/16/2021Attachment
विद्यापीठ हिस्सा ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याच्या मुदतवाढीबाबत (Pro-rata) मुदतवाढीबाबत (शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१).4/16/2021Attachment
कोव्हीड- १९ विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने महाविद्यालयातील नियमित वर्ग दि. ३० एप्रिल, २०२१ पर्यंत पूर्णतः बंद ठेवण्याबाबत.4/16/2021Attachment
सन २०२०-२१ करिता महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज भरणे तसेच संबंधित अर्जाची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत.4/15/2021Attachment
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांसाठी महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत. 4/15/2021Attachment
Engineering Notification October 2020 Exam.4/15/2021Attachment
कोरोना विषाणू (COVID-19) प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना - विद्यापीठ कार्यालयातील शिक्षक / अधिकारी / सेवक यांच्या उपस्थितीवर मर्यादित कालावधीसाठी निर्बंध आणणेबाबत.(Break The Chain).4/14/2021Attachment
International Conference on "Mental Health" Participation of NSS Volunteers registration.4/12/2021Attachment
कोविड-१९ लसीकरण महोत्सव आयोजित करणेबाबत.4/12/2021Attachment
Advertisement for the Post of Lab Technician at AYUSH Center of Excellence.4/9/2021Attachment
Advertisement for Project Associate I, Department of Botany, SPPU, Pune3/13/2021Attachment
सुधारित अंशराशीकरनाच लाभ मिळण्यासाठीचा विकल्प सादर करणेबाबत....3/13/2021Attachment
Webinar entitled “Skill Development of Effective Waste-Management Practices in Environment” on 06th February 20212/3/2021Attachment
Annual Holidays 2021.12/30/2020Attachment