Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SPPU News Announcements and Event Calander

:

NewsandAnnouncements: पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत (Ph.D. Admission Process 2021).

Title

पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत (Ph.D. Admission Process 2021).

Create Date

4/1/2021

Expiry Date

4/9/2021

URL

 

Attachments

Ph.D. Admission Process 2021_01.04.2021.pdf    
Content Type: Item
Created at 4/1/2021 6:06 PM by uop-webmaster
Last modified at 4/1/2021 6:06 PM by uop-webmaster