Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SPPU News Announcements and Event Calander

:

NewsandAnnouncements: शैक्षणिक वर्ष २०२३-२४ साठी अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये/परिसंस्थांमध्ये नवीन पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, तुकडी, प्रवेशक्षमता वाढ, विशेषस्तर विषय मान्यतेकरिता प्रस्ताव सादर करण्याबाबत

Title

शैक्षणिक वर्ष  २०२३-२४ साठी अस्तित्वात असलेल्या महाविद्यालयांमध्ये/परिसंस्थांमध्ये नवीन पाठ्यक्रम, विषय, विद्याशाखा, तुकडी, प्रवेशक्षमता वाढ, विशेषस्तर विषय मान्यतेकरिता प्रस्ताव सादर करण्याबाबत

Create Date

9/23/2022

Expiry Date

9/29/2022

URL

 

Attachments

CA-1715, dtd. 23-09-2022 (Circular)_23092022.PDF    
Content Type: Item
Created at 9/23/2022 4:55 PM by uop-webmaster
Last modified at 9/23/2022 4:55 PM by uop-webmaster