Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
दिनांक 14 मार्च, 2023 पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप आंदोलना संदर्भात करावयाची कार्यवाहीबाबत.Circular AN-965 Dt.20.03.2023._200320233/20/2023
Circular regarding The University Office will remains open on Sunday, Dt.12 March, 2023 due to Senate.AN.888_110320233/11/2023
Circular No.-37/2023 bearing Outward No.AN/832, Dt.03.03.2023 : Regarding Seniority List of Non Teaching Staff.Circular No.37-2023 Dt.03.03.2023_030320233/3/2023
Seniority List of Class 1 to 3 as on 31.12.2022.Seniority List of Class 1 to 3 as on 31.12.2022._030320233/3/2023
Seniority List Class I II & III Seniority Tech as on 31.12.2022.Seniority List Class I, II and III Tech. as on 31.12.2022_030320233/3/2023
Seniority List Class-4 as on 31.12.2022.Seniority List Class-4 as on 31.12.2022_030320233/3/2023
Seniority List Peon as on 31.12.2022Seniority List Peon as on 31.12.2022_030320233/3/2023
Press-Seniority List as on 31.12.2022.Press-Seniority List as on 31.12.2022_030320233/3/2023
Fund Seniority List as on 31.12.2022.Fund Seniority List as on 31.12.2022_030320233/3/2023
विशेष अनुमती याचिका क्र. २८३०६/२०१७ मधील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या सेवाजेष्ठतेच्या लघुसूचीबाबत.AN 827 Dt02.03.2023_020320233/2/2023
चिंचवड विधानसभा पोटनिवडणूक 2023 च्या कामकाजाकरिताचे मतदान कर्मचारी नियुक्ती आदेश.an 722_202302211247_210220232/21/2023
राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनेबाबत.Circular No.32-2023_170220232/17/2023
नविन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजनेचा समावेश 'राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेत' करण्यासाठी PRAN NO. निर्माण करण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन करण्याबाबत.Circular No.30_130220232/13/2023
विद्यापीठाच्या ७४ व्या वर्धापनदिनानिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रमाबाबत.Circular R-2-47 Dt.09.02.2023_110220232/11/2023
ganvesh new circular.dress new circular_080220232/8/2023
Circular Regarding of 74th Foundation Day.Circular No.29-2023_080220232/8/2023
Vidyavani - Radio Competition 2023.02 Radio Day Spardha 2023_070220232/7/2023
Regarding..74th Foundation Day Teaching & Non- Teaching Cultural Programme.11 Feb 2023 Cultural Programme_010220232/1/2023
परिपत्रक - वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित क्रीडा स्पर्धा.Regarding Foundation Day - Games_010220232/1/2023
लोकशाही पंधरवडा साजरा करणेबाबत.Circular No.19-2023_250120231/25/2023
विद्यापीठाचा १२१ वा पदवीप्रदान समारंभाबाबत.Circular No.20-2023_250120231/25/2023
"राष्ट्रीय मतदार दिन" निमित्त कार्यक्रम साजरा करणेबाबत.Circular No.21-2023_250120231/25/2023
सुधारीत परिपत्रक ७४ वा प्रजासत्ताक दिन समारंभ दि. २६ जानेवारी, २०२३ बाबत.Circular_250120231/25/2023
Invitation Card of 121st convocation ceremony (27th January).121th Convocation Invitation - 27 January 2023_2301_20231/23/2023
वॉकर्स / जॉगर्स यांची नोंदणी करणे बाबत.Circular No. 08_190120231/19/2023
विद्यापीठ ओळखपत्र परिधान करणे बाबत.Circular No. 9_190120231/19/2023
Waiting list regarding Employee quarters.waiting list Jan.2023_170120231/17/2023
७४ वा प्रजासत्ताक दिन समारंभ दि. २६ जानेवारी, २०२३ बाबत.७४ वा प्रजासत्ताक दिन समारंभ दि. २६ जानेवारी, २०२३_140120231/14/2023
विद्यापीठ आवारातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी निवासांच्या वीज बिलाबाबत.Paripatrak Vidyut_140120231/14/2023
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये जी-२० परिषदेच्या अनुषंगाने निर्देश.AN 210_140120231/14/2023
1 - 30Next