Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
कोरोना विषाणू (कोव्हीड १९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून कार्यालयातील उपस्थिती नियंत्रीत करण्याबाबत.circular 883/22/2020
कोरोना विषाणू (कोव्हीड १९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून कार्यालयातील उपस्थिती नियंत्रीत करण्याबाबत.Circular No. 86_20.0320203/20/2020
कोरोना विषाणू (कोव्हीड १९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून मा.पंतप्रधान भारत सरकार यांच्या आवाहनास अनुसरुन कृती करण्याबाबत.Circular No. 873/20/2020
कोरोना विषाणू (कोव्हीड १९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत.Circular No. 84_19.0320203/19/2020
कोरोना विषाणू (कोव्हीड १९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेचा भाग म्हणून रजा मंजूर करणेबाबत.Circular No. 85_19.0320203/19/2020
कोरोना विषाणू (कोव्हीड १९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत.Circular No. 833/16/2020
Circular Regarding guidelines for playing/singing National Anthem in educational Institutes/colleges/University Departments.Circular No. 77_14.0320203/14/2020
Circular Regarding preparing Marathi Boards showing name of the educational Institutes/colleges/University Departments.Circular No. 76_14.0320203/14/2020
This is regarding Cleaning of Office.Circular No. 80_14.0320203/14/2020
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील सर्व शैक्षणिक विभागामधील तसेच पुणे/पिंपरी-चिंचवड शहरातील विद्यापीठाशी संलग्नित सर्व महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त सर्व परिसंस्थामधील अध्यापनाचे कामकाज शनिवार,दिनांक १४मार्च,२०२० पासून पुढील आदेश मिळेपर्यंत बंद ठेवण्याबाबतCircular No. 78_14.0320203/14/2020
कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी विद्यापीठ आवारात प्रभावी उपाययोजनेबाबत.Circular No. 79_14.0320203/14/2020
कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी - विलगीकरण कक्ष स्थापन करण्याबाबत.Circular No. 813/14/2020
Circular regarding Closing of Teach.Circular No. 82 (1)3/14/2020
Circular regarding biometric access by IUCAA & Joshi Gate.Circular No. 75_13.0320203/13/2020
Precautions to Be Undertaken with Respect to CORONA virus.covid-19-uni_12.0320203/12/2020
Circular Regarding Bio-metric system.AN. 1305 Dt. 09.03.2020_11.0320203/11/2020
Circular Regarding shifting of Office of External Examination.AN 1303_11.0320203/11/2020
Campus Residential Information Insrtuctions.CampusResidentialInformationInsrtuctions_06.0320203/6/2020
Workshop of Non-Teaching Staff.AN_1233_04.0320203/4/2020
Circular Regarding Every days Bio-metric system.AN.1209 Dt.02.03.2020_02.0320203/2/2020
नवीन दूरध्वनी यंत्रणा वापरणेबाबत...Circular No. 64-2020_29.0220202/29/2020
Marathi Bhasha Gaurav Din on 27th February, 2020.Circular No.29_14.022020 (1)2/27/2020
Circular No.-28/2020 Dt. 13.02.2020 : Regarding Seniority List of Non Teaching Staff.Circular No.28_22.0220202/22/2020
1.Seniority list of Class 1 to 3 as on 31.12.2019Seniority list of Class 1 to 3 as on 31.12.2019_22.0220202/22/2020
2.Seniority Class I II & III Seniority Tech as on 31.12.2019.Seniority Class I II-III Seniority Tech as on 31.12.2019_22.0220202/22/2020
3.Seniority Class-4 as on 31.12.2019.Seniority Class-4 as on 31.12.2019_22.0220202/22/2020
4.Seniority Peon as on 31.12.2019.Seniority Peon as on 31.12.2019_22.0220202/22/2020
5.Fund Seniority List as on 31.12.2019Fund Seniority List as on 31.12.2019_22.0220202/22/2020
Workshop of Non-Teaching Staff..AN1043_18.0220202/18/2020
Circular Regarding Accident Policy..Circular No.58_18.0220202/18/2020
1 - 30Next