Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Circular No.101/2024 bearing Outward No.AN/1822, Dt.20.05.2024 : Regarding Seniority List of Non Teaching Staff.Circular No.101-2024_20052024New5/20/2024
Seniority List of Class 1 to 3 as on 31.12.2023Seniority List of Class 1 to 3 as on 31.12.2023_20052024New5/20/2024
Seniority List Class I, II & III Seniority Tech. as on 31.12.2023Seniority List Class I, II and III Tech. as on 31.12.2023_20052024New5/20/2024
Seniority List Class-4 (Tech.) as on 31.12.2023.Seniority List Class-4 (Tech.) as on 31.12.2023_20052024New5/20/2024
Seniority List Peon as on 31.12.2023.Seniority List Peon as on 31.12.2023_20052024New5/20/2024
Press-Seniority List as on 31.12.2023Press-Seniority List as on 31.12.2023_20052024New5/20/2024
Fund Seniority List as on 31.12.2023.Fund Seniority List as on 31.12.2023_20052024New5/20/2024
Circular regarding Local Holidays - 2024.Circular No.91.2024_090520245/9/2024
दि. ०१/०४/२०२3 ते दि. ३१/०३/२०२4 या कालावधीतील गोपनीय अहवालांबाबत.Circular No. 94_090520245/9/2024
दि. ०१/०४/२०२3 ते दि. ३१/०३/२०२4 या कालावधीतील गोपनीय अहवालांबाबत.AN 1727_090520245/9/2024
महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या ६५ व्या दिनानिमित्त ध्वजारोहण समारंभ - कार्यक्रमाचे परिपत्रक.महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या ६५ व्या दिनानिमित्त ध्वजारोहण समारंभ - कार्यक्रमाचे परिपत्रक_290420244/30/2024
Circular Regarding Condolence Meeting of Late. Santosh Ramchandra More, Fieldman, Zoology Department.AN--1630_260420244/26/2024
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक - २०२४ करिता लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांना मतदानाच्या दिवशी मतदान करण्यासाठी सुट्टीबाबत.Circular No 59_130420244/13/2024
परिपत्रक क्र. 57/2024, जावक क्र. एएन/1355, दिनांक 02 एप्रिल, 2024 - अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीसाठी पात्र वारसदारांच्या प्राथमिक प्रतिक्षासूचीबाबत.Regarding preliminary waiting list of heirs eligible for compassionate appointment_020420244/2/2024
Additional Charge as Dean (Faculty of Science and Technology, Faculty of Commerce and Management, Faculty of Interdisciplinary Studies), Savitribai Phule Pune University, Pune.Circular No.51-2024, Dated 20.03.2024 Corrected Copy3/21/2024
Circular Regarding मत्ता व दायित्वे वार्षिक विवरणे सादर करण्याबाबतAN 1150 Dt. 14.03.2024_140320243/14/2024
शनिवार, दि.१६/०३/२०२४ आणि रविवार, दि.१७/०३/२०२४ या सुट्टीच्या दिवशी विद्यापीठ कार्यालय सुरु ठेवणेबाबत. Circular No.49-20243/14/2024
Circular Regarding Condolence Meeting of Late. Prabhu Gurappa Deokar, Daftari, Academic SectionAN 1076_120320243/12/2024
Mandatory Disclosure of Information as per Government Resolution (GR). 8th February 2024.AN 1073_120320243/12/2024
दिनांक ०१. ११. २००५ पूर्वी पदभरती जाहिरात/अधिसूचना निर्गमित झालेल्या प्रकरणी शासन सेवेत दिनांक ०१. ११. २००५ रोजी किंवा त्यांनतर रुजू झालेल्या शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना केंद्र शासनाच्या धर्तीवर जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करणेबाबत..Circular No 463/11/2024
विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या सेवाजेष्ठतेच्या सुधारित लघुसूचीबाबत.AN 992 Dt.07.03.2024_080320243/8/2024
बहिशाल शिक्षण मंडळामार्फत शिक्षकेतर महिला कर्मचारी एक दिवसीय शिबीराबाबत परिपत्रकबहिशाल शिक्षण मंडळामार्फत शिक्षकेतर महिला कर्मचारी एक दिवसीय शिबीराबाबत परिपत्रक3/1/2024
विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या वाहनचालक पदावर कार्यरत असलेल्या सेवकांची सेवाजेष्ठतेच्या लघुसूचीबाबतAN 875 Dt.29.02.2024_290220242/29/2024
विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या सेवाजेष्ठतेच्या लघुसूचीबाबतAN 874 Dt.29.02.20242/29/2024
अतिकालिक भत्त्याच्या सुधारित दराबाबत.Circular No.-39-2024_240220242/24/2024
विशेष अनुमती याचिका क्र.२८३०६/२०१७ मधील मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयास अधीन राहून पदोन्नतीच्या कोट्यातील रिक्त पदे सेवाजेष्ठतेनुसार भरण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या सेवाजेष्ठतेच्या लघुसूचीबाबत.AN 739_230220242/23/2024
समान संधी केंद्र स्थापनेबाबत.Circular No. 38_230220242/23/2024
दिव्यांग सहाय्य कक्ष स्थापनेबाबतCircular No. 37_230220242/23/2024
महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था पुणे तर्फे महाविद्यालयांचे प्राचार्य / अध्यापकांसाठी आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये सहभाग घेणेबाबत.Circular No.30-2024_160220242/16/2024
राज्य शासकीय कर्मचारी समूह वैयक्तिक अपघात विमा योजनेबाबतCircular No.27-2024._140220242/14/2024
1 - 30Next