Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
सर्व शैक्षणिक व प्रशासकीय विभागांना विविध आकाराचे स्मृतिचिन्ह विहित दराने खरेदी करण्यासाठीचे परिपत्रक क्रं. १५१ सर्व शैक्षणिक व प्रशासकीय विभागांना विविध आकाराचे स्मृतिचिन्ह विहित दराने खरेदी करण्यासाठीचे परिपत्रक क्रं. १५१_110720247/11/2024
सर्व शैक्षणिक व प्रशासकीय विभागांना वि़द्यापीठाच्या बोधचिन्ह असलेल्या शॉली विहित दराने खरेदी करण्यासाठीचे परिपत्रक क्रं. १५०सर्व शैक्षणिक व प्रशासकीय विभागांना वि़द्यापीठाच्या बोधचिन्ह असलेल्या शॉली विहित दराने खरेदी _110720247/11/2024
दि. ०१/०४/२०२3 ते दि. ३१/०३/२०२4 या कालावधीतील गोपनीय अहवालांबाबतCircular No 148_020720247/2/2024
दि. ०१/०४/२०२3 ते दि. ३१/०३/२०२4 या कालावधीतील गोपनीय अहवालांबाबत.AN 2311_020720247/2/2024
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा १२4 वा पदवीप्रदान समारंभ निमित्त बुधवार, दिनांक ०३/०७/२०२४ रोजी उपस्थितीबाबत.Circular No.142-2024 Dt_270620246/27/2024
 Circular Regarding 10th International Yoga Day Program  10th International Yoga Day Program Circular _19_06_20246/19/2024
परिपत्रक क्र. 137/2024, जावक क्र. एएन/2070, दिनांक 08 जुन, 2024 - अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीसाठी पात्र वारसदारांच्या 'गट- क' व 'गट - ड' पदांच्या स्वतंत्र प्रतिक्षासूचीबाबत.परिपत्रक क्र. 137_2024_080620246/8/2024
दि. ०१/०४/२०२3 ते दि. ३१/०३/२०२4 या कालावधीतील गोपनीय अहवालांबाबत.AN 2034_060620246/6/2024
दि. ०१/०४/२०२3 ते दि. ३१/०३/२०२4 या कालावधीतील गोपनीय अहवालांबाबत.Circular No. 132_060620246/6/2024
Circular no.130 regarding Electrical Preventive Maintenance Work from 5th June 2024 to 9th June 2024.Vidyut Paripatrak_040620246/4/2024
Regarding Examination Permission 2024-2025.Cicular no 112 2024_310520245/31/2024
दि. ०१/०४/२०२3 ते दि. ३१/०३/२०२4 या कालावधीतील गोपनीय अहवालांबाबत.Circular No. 102_220520245/22/2024
दि. ०१/०४/२०२3 ते दि. ३१/०३/२०२4 या कालावधीतील गोपनीय अहवालांबाबत...AN 1858_220520245/22/2024
Circular No.101/2024 bearing Outward No.AN/1822, Dt.20.05.2024 : Regarding Seniority List of Non Teaching Staff.Circular No.101-2024_200520245/20/2024
Seniority List of Class 1 to 3 as on 31.12.2023Seniority List of Class 1 to 3 as on 31.12.2023_200520245/20/2024
Seniority List Class I, II & III Seniority Tech. as on 31.12.2023Seniority List Class I, II and III Tech. as on 31.12.2023_200520245/20/2024
Seniority List Class-4 (Tech.) as on 31.12.2023.Seniority List Class-4 (Tech.) as on 31.12.2023_200520245/20/2024
Seniority List Peon as on 31.12.2023.Seniority List Peon as on 31.12.2023_200520245/20/2024
Press-Seniority List as on 31.12.2023Press-Seniority List as on 31.12.2023_200520245/20/2024
Fund Seniority List as on 31.12.2023.Fund Seniority List as on 31.12.2023_200520245/20/2024
Circular regarding Local Holidays - 2024.Circular No.91.2024_090520245/9/2024
दि. ०१/०४/२०२3 ते दि. ३१/०३/२०२4 या कालावधीतील गोपनीय अहवालांबाबत.Circular No. 94_090520245/9/2024
दि. ०१/०४/२०२3 ते दि. ३१/०३/२०२4 या कालावधीतील गोपनीय अहवालांबाबत.AN 1727_090520245/9/2024
महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या ६५ व्या दिनानिमित्त ध्वजारोहण समारंभ - कार्यक्रमाचे परिपत्रक.महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या ६५ व्या दिनानिमित्त ध्वजारोहण समारंभ - कार्यक्रमाचे परिपत्रक_290420244/30/2024
Circular Regarding Condolence Meeting of Late. Santosh Ramchandra More, Fieldman, Zoology Department.AN--1630_260420244/26/2024
लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक - २०२४ करिता लोकसभा मतदारसंघातील मतदारांना मतदानाच्या दिवशी मतदान करण्यासाठी सुट्टीबाबत.Circular No 59_130420244/13/2024
परिपत्रक क्र. 57/2024, जावक क्र. एएन/1355, दिनांक 02 एप्रिल, 2024 - अनुकंपा तत्वावरील नियुक्तीसाठी पात्र वारसदारांच्या प्राथमिक प्रतिक्षासूचीबाबत.Regarding preliminary waiting list of heirs eligible for compassionate appointment_020420244/2/2024
Additional Charge as Dean (Faculty of Science and Technology, Faculty of Commerce and Management, Faculty of Interdisciplinary Studies), Savitribai Phule Pune University, Pune.Circular No.51-2024, Dated 20.03.2024 Corrected Copy3/21/2024
Circular Regarding मत्ता व दायित्वे वार्षिक विवरणे सादर करण्याबाबतAN 1150 Dt. 14.03.2024_140320243/14/2024
शनिवार, दि.१६/०३/२०२४ आणि रविवार, दि.१७/०३/२०२४ या सुट्टीच्या दिवशी विद्यापीठ कार्यालय सुरु ठेवणेबाबत. Circular No.49-20243/14/2024
1 - 30Next