Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Recruitment to Non-Teaching posts in Classes A, B and C in the University created from The University fund Regulations, 2020.Circular No.206_2020_13.072020New7/13/2020
Deputation to Non-teaching posts in classes A and B in the University created form the University fund Regulations, 2020.Circular No.207_2020_13.072020New7/13/2020
कॉव्हीड-१९ चा प्रादूर्भाव कमी करणेकामी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना.AN2313_13.072020New7/13/2020
Security Circular, SPPU.Circular No. 212_13.072020New7/13/2020
Circular regarding Child Care Leave.Child Care Leave_11.0720207/11/2020
पारिश्रमिक अथवा मानधन अदा कारण्यासंदर्भातील प्रकियेबाबत.Circular No. 187_03.0720207/3/2020
विद्यापीठातील वर्ग 3 मधील काही तांत्रिक सेवक व वर्ग 4 मधील सेवकांच्या गणवेश, बुट/चप्पल व जर्कीनचे माप बाबत.Ganvesh6/30/2020
Circular No. 155 IUCAA Gate Timetable.Circular No. 155 IUCAA Gate Time_19.0620206/19/2020
Easing of Restrictions and Phase-wise Opening of Lockdown. (MISSION BEGINS AGAIN)Circular No. 128-2020_16.0620206/16/2020
Circular regarding Closing of University Gates..Circular No. 109_07.0620206/7/2020
Circular regarding campus residential information system..Circular No. 110_07.0620206/7/2020
Circular Regarding Matta and Dayitwe..Scan0005_05.0620206/5/2020
Easing of Restrictions and Phase-wise Opening of Lockdown. (MISSION BEGINS AGAIN)Circular No 105-2020_02.0620206/2/2020
Easing of Restrictions and Phase-wise Opening of Lockdown. (MISSION BEGINS AGAIN)Circular No 106-2020_02.0620206/2/2020
Security Circular..Security Circular 211_31.0520205/31/2020
COVID-19 च्या आपत्तीकाळात शैक्षणिक संस्थामक नियोजनाबाबत.Circular 101-2020_Covid_19_The_Preventive_Protocol_for_Educational_Institutions_21.0520205/21/2020
शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे माहे मे २०२० च्या वेतनातून एक/दोन दिवसांचे वेतन "मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी - कोविड १९" मध्ये जमा करणेबाबत.Circular No. 100-2020_19.0520205/19/2020
Extension to Lockdown and Revised Guidelines on the measures to be taken for containment of COVID-19 in the state.Circular No. 99-2020_18.0520205/18/2020
मुख्यालयाच्या ठिकाणी उपस्थित राहण्याबाबत..Circular No. 98-2020_14.0520205/14/2020
संचालक, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळ या पदाचा अतिरिक्त कार्यभाराबाबत..Circular No.97-2020_13.0520205/13/2020
अत्यावश्यक कामासाठी विद्यापीठ प्रशासकीय विभागांचा संपर्क तपशील...Paripatrak No.965/12/2020
Extension to Lockdown and Revised Guidelines on the measures to be taken for containment of COVID-19 in the state.Circular No. 95-2020_05.0520205/5/2020
लॉकडाऊनच्या कालावधीत विविध राज्यात/जिल्हयात अडकलेल्या व्यक्तींनी संबंधित राज्यात/जिल्हयात येण्यासाठी/जाण्यासाठी शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वाबाबत.Circular No.94.20205/2/2020
दिनांक ०१ मे, २०२० रोजी महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या ६० वा वर्धापनदिन समारंभ साजरा करण्याबाबत..Circular No. 93-2020_30.0420204/30/2020
महाराष्ट्र राज्य स्थापनेच्या ६० वा वर्धापन दिन समारंभ - १ मे, २०२० बाबत.Circular No. 92-2020_27.0420204/27/2020
एक दिवसाचे वेतन "मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी - कोविड १९" मध्ये जमा करणेबाबत..Cirular No.91-2020_23.0420204/23/2020
Security Circular..Circular dated 20.04.2020_20.0420204/20/2020
Interim Vacation till 03rd May 2020.Circular-90_16.0420204/16/2020
Circular regarding interim vacation till 14th April 2020.Circular-89 of 2020_30.0320203/30/2020
कोरोना विषाणू (कोव्हीड १९) चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून कार्यालयातील उपस्थिती नियंत्रीत करण्याबाबत.circular 883/22/2020
1 - 30Next