Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Circular Regarding The Charge of Director, Ahmednagar Sub Centre.Director Ahamadnagar_15.09.20219/15/2021
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाची सन 2022 ची दैनंदिनी.Circular_14.09.20219/14/2021
विद्यापीठातील संगणक खरेदी बाबत.Circular 236_01.08.20219/1/2021
This is regarding Sign Boards, Name Plates and Other Boards.Circular No. 229_28.08.20218/28/2021
This is regarding Scrap material.Circular No. 230_Finance Circular28.08.20218/28/2021
Sadbhavana Day Pledge.Circular No.209_17.08.20218/17/2021
Circular Regarding VC order for the Recruitment Rules to Non-Teaching posts in Classes A, B and C in the University created from The University fund.VC Order_Circular No.210_2021_17.08.20218/17/2021
Examination Permission 2021-2022.Circular No.205_09.08.20218/9/2021
महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दिनांक ०७ मे, २०२१ नुसार पदोन्नतीसाठी सेवाज्येष्ठतेच्या लघुसूचीबाबत.AN 2471 Dated 30.7.2021 (Internal Circular)_30.07.20217/30/2021
दि. ०१/०४/२०२० ते दि. ३१/०३/२०२१ या कालावधीतील गोपनीय अहवालांबाबत.Circular No. 194_24.07.20217/24/2021
दि. ०१/०४/२०२० ते दि. ३१/०३/२०२१ या कालावधीतील गोपनीय अहवालांबाबत.AN 2388_24.07.20217/24/2021
महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दिनांक ०७ मे, २०२१ नुसार पदोन्नतीसाठी सेवाज्येष्ठतेच्या लघुसूचीबाबत.AN-2223_11.07.20217/11/2021
Condolence MeetingAN2182_08.07.20217/8/2021
कोरोना संसर्ग साखळी तोडण्यासाठी "Levels of Restrictions for Breaking the Chain".Circular No. 174_29.06.20216/29/2021
महाराष्ट्र शासन निर्णय क्रमांक: बीसीसी २०१८/प्र.क्र.३६६/१६-ब, दिनांक ०७ मे, २०२१ नुसार पदोन्नतीसाठी सेवाज्येष्ठतेच्या लघुसूचीबाबत...AN 2038 Promotion Seniority_26.06.20216/26/2021
Circular regarding change in rules and regulation in employee quarter allotment.Scan1_18.06.20216/18/2021
Regarding the office timing for 118 th convocation Dated 15 June, 2021.Circular No.1636/14/2021
कोरोना संसर्ग साखळी तोडण्यासाठी "Levels of Restrictions for Breaking the Chain".Circular No.165 of 2021_14.06.20216/14/2021
SPPU OXY PARKCircular No. 160_12.06.20216/12/2021
SPPU OXY PARK.Circular No. 159 SPPU OXY PARK6/11/2021
कोरोना संसर्ग साखळी तोडण्यासाठी "Levels of Restrictions for Breaking the Chain".Circular No.157_07.06.20216/7/2021
श्री नरपेश बाबुलाल उठेवाल, हमाल यांच्या जाहीर नोटिसीबाबत.Advt. 11 Dt.3.6.2021 News_04.06.20216/4/2021
विविध विभागांमध्ये टिपणीद्वारे/रिटेनरशिप तत्वावर हंगामी/कंत्राटी स्वरुपात करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांबाबत.Circular_AN_1579_25.05.20215/25/2021
विद्यापीठातील विविध विभागांमध्ये टिपणीद्वारे/रिटेनरशिप तत्वावर हंगामी/कंत्राटी स्वरुपात करण्यात आलेल्या नियुक्त्यांबाबत.Internal Circular AN1439 date 14.05.20215/14/2021
कोरोना विषाणू (COVID-19) प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना - विद्यापीठ कार्यालयातील शिक्षक / अधिकारी / सेवक  यांच्या उपस्थितीवर मर्यादित कालावधीसाठी निर्बंध आणणेबाबत. (Break The Chain).Circular No.135-2021_14.05.20215/14/2021
Circular about removal of unauthorized encroachment at university employee quarters & its premises.Scan1_05.05.20215/5/2021
कोरोना विषाणू (COVID-19) प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना - विद्यापीठ कार्यालयातील शिक्षक / अधिकारी / सेवक  यांच्या उपस्थितीवर मर्यादित कालावधीसाठी निर्बंध आणणेबाबत. (Break The Chain).Circular No.111_30.04.20214/30/2021
Circular No. 109 - About Non - Teaching A,B,C,D Building.circular-109_22.04.20214/22/2021
कोरोना विषाणू (COVID-19) प्रसारावरील प्रतिबंधात्मक उपाययोजना - विद्यापीठ कार्यालयातील शिक्षक / अधिकारी / सेवक  यांच्या उपस्थितीवर मर्यादित कालावधीसाठी निर्बंध आणणेबाबत. (Break The Chain).Circular No.110_22.04.20214/22/2021
Covid-19 Vaccine.Vaccine circular4/16/2021
1 - 30Next