Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Regarding University Fees Structure..
  
9/22/2018
शिष्यवृत्ती योजनांची MAHADBT पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने अंमलबजावणी करणेबाबत
  
9/19/2018
University Fees Structure
  
9/19/2018
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्यावेळी १०० टक्के शुल्क घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची ५० टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांस तात्काळ परत करणेबाबत.
  
9/14/2018
विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरणेसाठी आवश्यक उत्पन व रहिवासी प्रमाणपत्र त्वरीत मिळणेबाबत तहसीलदार कार्यालयांमार्फत शिबीर आयोजित करणेबाबत
  
9/14/2018
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्यावेळी १०० टक्के शुल्क घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण शुल्काची ५० टक्के रक्कम विद्यार्थ्यांस तात्काळ परत करणेबाबत.
  
9/10/2018
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना बाबत .
  
9/7/2018
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  स्वाधार योजनेबाबत.
  
9/5/2018
केंद्र शासन पुरस्कृत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठीची पोस्ट मॅट्रिकोत्तर (Post Matric ) शिष्यवृत्ती योजना सन २०१७-१८
  
8/25/2018
भारत सरकारची महाविद्यालयीन व विद्यापीठ शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता सेंट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती योजना सन २०१८-१९.
  
8/25/2018
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्यावेळी पात्र विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क न घेणेबाबत.
  
8/21/2018
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन २०१८-१९ करिता विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करणे व महाविद्यालयांनी शिष्यवृत्ती पोर्टलवर कोर्सेसची माहिती भरणेबाबत.
  
8/7/2018