Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Krishna Kumari Varma Memorial Award 2019 for 1st/2nd position holder blind students in Master's Degree.
  
7/27/2019
 विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी महाडिबीटी पोर्टलवरून विध्यार्थ्यानी भरलेल्या अर्जावरील कार्यवाही त्वरित पूर्ण करण्याबाबत.
  
4/10/2019
विविध विभागाच्या शिष्यवृत्ती योजनांची महाडीबीटी पोर्टल वरून ऑनलाईन पद्धतीने प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
4/2/2019
विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवरून विध्यार्थ्यांनी भरलेल्या अर्जावरील कार्यवाही त्वरित पूर्ण करणे बाबत.
  
4/2/2019
विद्यार्थांना शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी डी बी टी पोर्टलवर विद्यार्थांनी भरलेल्या अर्जावरील प्रलंबित कार्यवाही त्वरीत पूर्ण करण्याबाबत ...
  
3/23/2019
MAHADBT ONLINE VERIFICATION AND REDEEM BUTTON.
  
2/21/2019
महाडीबीटी पोर्टलवरील शिष्यवृत्ती योजनासंदर्भात योग्य कार्यवाही करणेबाबत शासनाचे विविध परिपत्रके.
  
2/14/2019
महाडीबीटी पोर्टलवरील शिष्यवृत्ती योजनासंदर्भात योग्य कार्यवाही करणेबाबत शासनाचे विविध परिपत्रके..
  
1/28/2019
महाडीबीटी पोर्टलवर अद्ययावत केलेल्या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती योजनेकरिता अर्ज करणेबाबत.
  
1/25/2019
ICSSR - Prestigious National Fellowship.
  
1/25/2019
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची डीबीटी पोर्टलवरून प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
1/22/2019
महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून मूळ कागदपत्रांची मागणी न करणेबाबत..
  
1/22/2019
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाइन सादर करावयाच्या अर्ज मुदतवाढ संदर्भात २०१८-१९.
  
1/15/2019
महाडीबीटी संकेतस्थळावर नोंदणी केलेले महाविद्यालयाचे पप्रलंबित अभ्यासक्रमांचा निपटारा करण्यासाठी दि . १४/०१/२०१९ रोजी आयोजित केलेल्या कार्यशाळेस उपस्थित राहण्याबाबत.
  
1/9/2019
शिष्यवृत्ती योजनांसाठी डीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करण्यासाठीच्या मुदतवाढीसंदर्भात .
  
1/7/2019
शासकीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती शिष्यवृत्तीबाबत...
  
12/22/2018
राज्यशासनाची दक्षीणा शिष्यवृत्ती योजना...
  
12/20/2018
Maulana Azad National Fellowship for Minority Students for M. Phil. Ph. D. Course.
  
12/14/2018
गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती...
  
12/10/2018
गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती
  
11/24/2018
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  स्वाधार योजनेबाबत.
  
10/29/2018
महाविद्यालयांनी Institute Profile अद्ययावत करून मान्यता घेण्याबाबत
  
10/29/2018
MAHADBT पोर्टलवरून योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जांना मान्यता देण्याबाबत.
  
10/27/2018
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना" शिबीर दि. २४/१०/२०१८ ते ३१/१०/२०१८
  
10/23/2018
महाविद्यालयांनी महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगीन करण्यासाठी यूजर आयडी व पासवर्ड मिळविण्याबाबत.
  
10/23/2018
महाविद्यालयांना महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगीन करतांना येणाऱ्या समस्यांबाबत..
  
10/23/2018
शिष्यवृत्ती योजनांची महा -डीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने अंमलबजावणी करणेबाबत तसेच Institute Profile ला मान्य झालेल्या महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे आवेदनपत्र ऑनलाईन पद्धतीने तात्काळ मान्यतेसाठी पाठविणेबाबत.
  
10/22/2018
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना  साठी महाविद्यालयांनी Institute Profile ला मान्यता घेण्यासाठी  शासनाने आयोजित केलेल्या कार्यशाळेस उपस्थित राहणेबाबत
  
10/22/2018
शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती / फ्रीशिप योजनांच्या सूचना, परिपत्रके आपल्या महाविद्यालयातील / विभागातील नोटीसबोर्डच्या दर्शनी भागावर लावण्याबाबत..
  
10/22/2018
सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती / फ्रीशिप ऑनलाईन अर्ज करण्याबाबत.
  
10/22/2018
1 - 30Next