Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत  प्रस्तुत विभागाच्या अधिपत्याखालील प्राचार्यांची सहविचार सभा.
  
10/10/2019
उच्च शिक्षण संचालनायालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
10/10/2019
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती व शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती/फ्रीशिप योजना शिबीर दि. ०९/१०/२०१९ ते १५/१०/२०१९.
  
10/1/2019
''खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती'',  ''शासकीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती'', ''राज्य शासनाची दक्षीणा शिष्यवृत्ती'',  ''गणित व  भौतिकशास्र  विषयातील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती'' साठी विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करणेबाबत.
  
10/1/2019
गणित व भौतिकशास्त्र विषयातील प्रज्ञावान विध्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती योजना.
  
9/24/2019
शासकीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती शिष्यवृत्तीचे सन २०१९-२० साठी MAHADBT पोर्टल वर ऑनलाईन अर्ज सादर करणेबाबत.
  
9/24/2019
राज्यशासनाची दक्षिणा शिष्यवृत्तीचे सन २०१९-२० साठी MAHADBT पोर्टल वर ऑनलाईन अर्ज सादर करणेबाबत.
  
9/24/2019
राज्यशासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती.
  
9/24/2019
SCHOLARSHIP PROGRAMME FOR DIASPORA CHILDREN (SPDC).
  
9/24/2019
 राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना व राज्य शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती-फ्रीशिप योजना (शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०)
  
9/20/2019
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना,  सेंट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती योजना व अपंग विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना (शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०)
  
9/20/2019
Krishna Kumari Varma Memorial Award 2019 for 1st/2nd position holder blind students in Master's Degree.
  
7/27/2019
 विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी महाडिबीटी पोर्टलवरून विध्यार्थ्यानी भरलेल्या अर्जावरील कार्यवाही त्वरित पूर्ण करण्याबाबत.
  
4/10/2019
विविध विभागाच्या शिष्यवृत्ती योजनांची महाडीबीटी पोर्टल वरून ऑनलाईन पद्धतीने प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
4/2/2019
विध्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी महाडीबीटी पोर्टलवरून विध्यार्थ्यांनी भरलेल्या अर्जावरील कार्यवाही त्वरित पूर्ण करणे बाबत.
  
4/2/2019
विद्यार्थांना शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी डी बी टी पोर्टलवर विद्यार्थांनी भरलेल्या अर्जावरील प्रलंबित कार्यवाही त्वरीत पूर्ण करण्याबाबत ...
  
3/23/2019
MAHADBT ONLINE VERIFICATION AND REDEEM BUTTON.
  
2/21/2019
महाडीबीटी पोर्टलवरील शिष्यवृत्ती योजनासंदर्भात योग्य कार्यवाही करणेबाबत शासनाचे विविध परिपत्रके.
  
2/14/2019
महाडीबीटी पोर्टलवरील शिष्यवृत्ती योजनासंदर्भात योग्य कार्यवाही करणेबाबत शासनाचे विविध परिपत्रके..
  
1/28/2019
महाडीबीटी पोर्टलवर अद्ययावत केलेल्या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती योजनेकरिता अर्ज करणेबाबत.
  
1/25/2019
ICSSR - Prestigious National Fellowship.
  
1/25/2019
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची डीबीटी पोर्टलवरून प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
1/22/2019
महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांकडून मूळ कागदपत्रांची मागणी न करणेबाबत..
  
1/22/2019
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाइन सादर करावयाच्या अर्ज मुदतवाढ संदर्भात २०१८-१९.
  
1/15/2019
महाडीबीटी संकेतस्थळावर नोंदणी केलेले महाविद्यालयाचे पप्रलंबित अभ्यासक्रमांचा निपटारा करण्यासाठी दि . १४/०१/२०१९ रोजी आयोजित केलेल्या कार्यशाळेस उपस्थित राहण्याबाबत.
  
1/9/2019
शिष्यवृत्ती योजनांसाठी डीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करण्यासाठीच्या मुदतवाढीसंदर्भात .
  
1/7/2019
शासकीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती शिष्यवृत्तीबाबत...
  
12/22/2018
राज्यशासनाची दक्षीणा शिष्यवृत्ती योजना...
  
12/20/2018
Maulana Azad National Fellowship for Minority Students for M. Phil. Ph. D. Course.
  
12/14/2018
गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती...
  
12/10/2018
1 - 30Next