Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
NSP Scholarship Pending Form 2021-22.
  
1/22/2022
विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती योजना २०२१-२२.
  
1/21/2022
Regarding Hakeem Abdul Hameed Scholarship Financial Year 2021-2022.
  
11/17/2021
विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती योजना २०२०-२१.
  
2/23/2021
PMS scholarship Verification Date Extension 12.2.2021.
  
2/11/2021
Dr. Babasaheb Ambedkar National Research Fellowship (BANRF) - 2019.
  
2/5/2021
National Fellowship for Persons With Disabilities (NFPwD) For The Year 2020-21.
  
2/3/2021
महाडीबीटी पोर्टलवर प्रलंबित असलेल्या शिष्यवृत्तीबाबत.
  
11/9/2020
महाडीबीटी पोर्टलवर प्रलंबित असलेल्या शिष्यवृत्तीबाबत.
  
11/9/2020
Extension of Timeline for online applications for Scholarship.
  
11/5/2020
Award of Dr. APJ Abdul Kalam Scholarship for Ph.D Scholarship.
  
10/22/2020
Post Metric Scholarship, Gagan Bharai Shiksha Yojana and Merit Based Award for ST Student.
  
10/22/2020
सन 2019-20 करीता महाडीबीटी पोर्टलवरुन विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या शिष्यवृत्ती अर्जांची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरुन पडताळणी करणेसाठी अंतिम मुदतवाढ देणेबाबत.
  
10/8/2020
List of Eligible Students (PG) for University Scholarship (Academic Year 2019-20).
  
9/25/2020
List of Eligible Students (UG) for University Scholarship (Academic Year 2019-20).
  
9/25/2020
महाडिबीटी पोर्टल वर विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्यासाठी दि. २९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ..
  
2/7/2020
विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करावयाच्या मुदतवाढीबाबत (सन २०१९-२०).
  
1/24/2020
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृती योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
1/15/2020
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण  शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत.
  
1/15/2020
विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती योजना २०१९-२०
  
1/3/2020
SCHOLARSHIP PROGRAMME FOR DIASPORA CHILDREN (SPDC).
  
11/1/2019
गणित व भौतिकशास्त्र विषयातील प्रज्ञावान विध्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती योजना.
  
9/24/2019
शासकीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती शिष्यवृत्तीचे सन २०१९-२० साठी MAHADBT पोर्टल वर ऑनलाईन अर्ज सादर करणेबाबत.
  
9/24/2019
राज्यशासनाची दक्षिणा शिष्यवृत्तीचे सन २०१९-२० साठी MAHADBT पोर्टल वर ऑनलाईन अर्ज सादर करणेबाबत.
  
9/24/2019
राज्यशासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती.
  
9/24/2019
SCHOLARSHIP PROGRAMME FOR DIASPORA CHILDREN (SPDC)..
  
9/24/2019
केंद्र शासन पुरस्कृत अल्पसंख्यांक विध्यार्थीसाठी मॅट्रिकोत्तर (Post Matric) शिष्यवृत्ती योजना सन २०१९-२०.
  
9/14/2019
भारत सरकारची महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता सेंट्रल सेक्टर  शिष्यवृत्ती योजना सन २०१९-२०.
  
9/14/2019
राज्यातील पुरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफीचा लाभ देणेबाबत
  
8/30/2019
विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाकरिता मराठा समाजासह सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गास जागा आरक्षित ठेवण्याबाबत.
  
8/30/2019
1 - 30Next