Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
List of Eligible Students (PG) for University Scholarship (Academic Year 2019-20).
  
9/25/2020
List of Eligible Students (UG) for University Scholarship (Academic Year 2019-20).
  
9/25/2020
महाडिबीटी पोर्टल वर विद्यार्थ्यांना अर्ज करण्यासाठी दि. २९/०२/२०२० पर्यंत मुदतवाढ..
  
2/7/2020
विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज सादर करावयाच्या मुदतवाढीबाबत (सन २०१९-२०).
  
1/24/2020
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृती योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.
  
1/15/2020
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण  शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत.
  
1/15/2020
विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती योजना २०१९-२०
  
1/3/2020
SCHOLARSHIP PROGRAMME FOR DIASPORA CHILDREN (SPDC).
  
11/1/2019
गणित व भौतिकशास्त्र विषयातील प्रज्ञावान विध्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती योजना.
  
9/24/2019
शासकीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती शिष्यवृत्तीचे सन २०१९-२० साठी MAHADBT पोर्टल वर ऑनलाईन अर्ज सादर करणेबाबत.
  
9/24/2019
राज्यशासनाची दक्षिणा शिष्यवृत्तीचे सन २०१९-२० साठी MAHADBT पोर्टल वर ऑनलाईन अर्ज सादर करणेबाबत.
  
9/24/2019
राज्यशासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती.
  
9/24/2019
SCHOLARSHIP PROGRAMME FOR DIASPORA CHILDREN (SPDC)..
  
9/24/2019
केंद्र शासन पुरस्कृत अल्पसंख्यांक विध्यार्थीसाठी मॅट्रिकोत्तर (Post Matric) शिष्यवृत्ती योजना सन २०१९-२०.
  
9/14/2019
भारत सरकारची महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांकरिता सेंट्रल सेक्टर  शिष्यवृत्ती योजना सन २०१९-२०.
  
9/14/2019
राज्यातील पुरग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफीचा लाभ देणेबाबत
  
8/30/2019
विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाकरिता मराठा समाजासह सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गास जागा आरक्षित ठेवण्याबाबत.
  
8/30/2019
१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत महाविद्यालय व विद्यापीठा मधील विध्यार्थ्यानी सेंट्रल सेक्टर शिष्टवृत्ती ची नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टल मार्फत सन २०१९-२० साठी अंमलबजावणी करणे बाबत..
  
8/23/2019
Merit Cum Means Based Scholarship.
  
8/23/2019
अल्प संख्याक विध्यार्थीसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन  २०१९-२०.
  
8/23/2019
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची महाडिबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने प्रभावी अंलबजावणी करणेबाबत.
  
8/22/2019
अपंग विध्यार्थी आर्थिक साहाय्य पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन २०१९-२०.
  
8/22/2019
Maulana Azad National Fellowship for Minority Students" (MANF).
  
8/22/2019
एनएसपी पोर्टल वरील रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस तातडीने पूर्ण करणेबाबत...
  
8/2/2019