Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
मा. कुलगुरु, मा. प्र — कुलगुरु, मा. अधिष्ठाते यांच्या सेवा गौरव समारंभाबाबत.मा.कुलगुरु,मा. प्र कुलगुरु,मा.अधिष्ठाते यांच्या सेवा गौरव समारंभाबाबत_130520225/13/2022
Applications are invited for the post of Professor in the Department of Commerce, Computer Science, Electronic & Instrumentation Science of the Savitribai Phule Pune University. (Advertisement No. 18, dated 11.05.2022).Advertisement No.18_110520225/11/2022
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचा १२० वा पदवीप्रदान समारंभ.Circular No. 109_110520225/11/2022
दि. ०१/०४/२०२१ ते दि. ३१/०३/२०२२ या कालावधीतील गोपनीय अहवालांबाबत.Circular No. 108_100520225/10/2022
 दि. ०१/०४/२०२१ ते दि. ३१/०३/२०२२ या कालावधीतील गोपनीय अहवालांबाबत.AN 1979_100520225/10/2022
Circular Regarding Dr.  Rajendra Saluba Mhaske has taken over Charge as Head, Department of Psychology.Circular No. 95_050520225/5/2022
Electricity Shutdown in the campus on date 03/05/2022.Circular 94_020520225/2/2022
दि. ०१/०४/२०२१ ते दि. ३१/०३/२०२२ या कालावधीतील गोपनीय अहवालांबाबत.AN 1721_260420224/26/2022
दि. ०१/०४/२०२१ ते दि. ३१/०३/२०२२ या कालावधीतील गोपनीय अहवालांबाबत.Circular No. 89_260420224/26/2022
providing proper G.S.T bills to customer by various business holders in university campus.g.s.t_110420224/11/2022
Circular regarding Local Holidays - 2022.Circular 82_070420224/7/2022
Circular regarding wearing Helmet.Circular No. 81_060420224/6/2022
Circular Regarding Dr.  Satish Jagdeo Sangode  has taken over Charge as Head, Department of Geology.Circular No.79-2022_050420224/5/2022
Circular No. 72.Circular No. 72_290320223/29/2022
Circular No. 70/2022 dt. 26.03.2022.Director School of Languages_260320223/26/2022
लेखनसाधन सामग्री व इतर वस्तू खरेदी बाबत..Scanned Document 18_260320223/26/2022
Circular No. 66/2022 dt. 23.03.2022.66_230320223/23/2022
Circular No. 67/2022 dt. 23.03.2022.67_230320223/23/2022
Regarding Biometric Entry.Circular No. 64_100320223/10/2022
Circular No.63.Circular No.63_090320223/9/2022
Marathi Bhasha Gaurav Din on 27th February, 2022.Circular No.53_240220222/24/2022
राज्य शासकीय कर्मचारी समुह वैयक्तिक अपघात विमा योजनेबाबत. Circular No.51.2022_210220222/21/2022
सावित्रीबाई फुले यांच्या पूर्णाकृती पुतळा अनावरण समारंभाबाबत.Circular No. 35_120220222/12/2022
Cultural Program.Circular No.41_080220222/8/2022
Regarding of 73rd Foundation Day.Circular No.32_08.02.20222/8/2022
सामान्य प्रशासन  विभाग, मंत्रालय, अधिसूचना क्रमांक :- सार्वसु-1122/प्र.क्र २१/कार्या -२९, दिनांक ०६ फेब्रुवारी, २०२२ अन्वये सार्वजनिक सुट्टी.Circular_06.02.20222/6/2022
This is regarding Scrap material.Circular No. 26-combined_010220222/1/2022
कोव्हिड - १९ च्या संभावित तिसऱ्या लाटेमुळे राज्यामध्ये प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत.Circular No. 23_250120221/25/2022
राष्ट्रीय मतदार दिन" म्हणून लोकशाहीवर निष्ठा ठेवण्यासाठी शपथ घेण्याचा कार्यक्रम साजरा करण्याबाबत.Circular No.21_240120221/24/2022
Notice of Open Auction No. 14140 Regarding Auction of Scrap Material.Auction Catalogue_200120221/20/2022
1 - 30Next