Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Notification for Admission to M.Sc. Virology in the Department of Biotechnology For the Academic Year 2021-22..243(1)_07.09.20219/7/2021
Re-opening of the Process of Submission of Application for the Vacant Seats of Course under Department of Communication & Journalism 2021-22.3111_31.08.20218/31/2021
Extension for Submission of Application:  Design Innovation Centre and Department of Hindi, SPPU. 3051_30.08.20218/30/2021
Extension for Submission of Application :  Skill Development Centre, SPPU. 2970 1_25.08.20218/25/2021
Fees Reducing Academic Year 2021-22 Covid -19 Background.2939_19.08.20218/19/2021
Extension for Submission of Application :  Skill Development Centre, SPPU. 2844_11.08.20218/11/2021
Circular for Diploma and Certificate courses for which OEE will be conducted.OEE-Dip and Cert - 2021-22 and Timetable_08.08.20218/8/2021
Circular for Diploma and Certificate courses for which OEE will not be conducted.OEE Dip and Cert No Exam 2021_08.08.20218/8/2021
Notification for Admission to Graduate Courses in the Department of Skill Development Centre For the Academic Year 2021-22.196_27.07.20217/27/2021
Extension for Submission of Application:  Centre for Innovation, Incubation & Linkages and Department of Technology, SPPU. 2680_27.07.20217/27/2021
Notification for Admission to Graduate, P.G. Diploma and Certificate Courses in the Department of Technology: For the Academic Year 2021-22.Notification M.Tech (New Courses)_05.07.20217/5/2021
Extension of Last date for filling Application form for Admission to P.G./U.G. Courses (2021-22).24247/3/2021
Notification for Admission to Post Graduate/Graduate/Integrated/ Interdisciplinary Courses (Academic Year 2021-22) Online Entrance Examination (OEE)View Notification6/14/2021
Annexure 'A' - Details of Post-Graduate/Graduate/Integrated/Interdisciplinary courses conducted by University Departments (Academic Year 2021-2022)2View Notification6/14/2021
Notification for Admission to Various Diploma & Certificate Courses: (Academic Year 2021-22) Online Entrance Examination (OEE).3View Notification6/14/2021
Annexure 'B' - Details of Certificate & Diploma courses conducted by University (Academic Year 2021-22)4View Notification6/14/2021
विद्यार्थी सुरक्षा विमा, विद्यार्थी कल्याण निधी, विद्यार्थी आरोग्य सेवा योजना, आपत्कालीन निधी, विद्यापीठ क्रीडा मंडळ व शारीरिक शिक्षण मंडळ निधी, नोंदणी शुल्क, संगणक शुल्क व विकास निधीतील विद्यापीठ हिस्सा ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याच्या मुदतवाढीबाबत.Proreta Date Ext. letter 19.05.2021_19.05.20215/19/2021
कोव्हीड- १९ विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने महाविद्यालयातील नियमित वर्ग दि. १५ मे, २०२१  पर्यंत पूर्णतः बंद ठेवण्याबाबत.Circular No. 112_30.04.20214/30/2021
कोव्हीड- १९ विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने महाविद्यालयातील नियमित वर्ग दि. ३० एप्रिल, २०२१  पर्यंत पूर्णतः बंद ठेवण्याबाबत.Circular No. 107_16.04.20214/16/2021
विद्यापीठ हिस्सा ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याच्या मुदतवाढीबाबत (Pro-rata) मुदतवाढीबाबत (शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१).1885_16.04.20214/16/2021
कोव्हीड- १९ विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने महाविद्यालयातील नियमित वर्ग दि. ३० एप्रिल, २०२१  पर्यंत बंद ठेवण्याबाबत.30 April 2021 College Closed4/6/2021
दहशतवादी हल्ल्यात वीर मरण आलेल्या पोलीस/लष्करी दल/निम दलातील जवानांच्या पाल्यांना तंत्र शिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये संस्थास्तरावर भरण्यात येणाऱ्या जागांवर प्राधान्य देणेबाबत..Circular for Shahid Javan Childrens-merged_25.03.20213/25/2021
कोव्हीड-विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने महाविद्यालयातील नियमित वर्ग दि. ३१ मार्च २०२१  पर्यंत बंद ठेवण्याबाबत.College closed till 31st March 2021-merged_18.03.20213/18/2021
विद्यापीठ हिस्सा ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याच्या मुदतवाढीबाबत (Pro-rata) मुदतवाढीबाबत (शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१).Pro-rata extension up to 31st March 2021_16.03.20213/16/2021
Fee Structure for Humanities, Science & Technology and Diploma Courses of various Departments of SPPU. Fees Structuree of_09.03.20213/9/2021
कोव्हीड-विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने शाळा/महाविद्यालये/सर्व खाजगी क्लासेस व इतर शाळा दि. ०१ मार्च २०२१ ते दि. १४ मार्च २०२१ पर्यंत बंद ठेवण्याबाबत.Circular College Closed till 14th March 2021_01.03.20213/1/2021
महाविद्यालयामध्ये विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावेळी आकारण्यात येणारी अनामत / सुरक्षा ठेव रक्कम विद्यार्थ्यांना परत करणेबाबत.Circular regarding refund of deposit fees_27.02.20212/27/2021
विद्यार्थी सुरक्षा विमा, विद्यार्थी कल्याण निधी, विद्यार्थी आरोग्य सेवा योजना, आपत्कालीन निधी, विद्यापीठ क्रीडा मंडळ व शारीरिक शिक्षण मंडळ निधी, नोंदणी शुल्क, संगणक शुल्क व विकास निधीतील विद्यापीठ हिस्सा ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याच्या मुदतवाढीबाबत.Pro-rata Extension Circular_26.02.20212/26/2021
कोव्हीड-विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांच्या अनुषंगाने पारीत केलेले आदेश, निर्देश, SOP इत्यादींचे प्रभावी अंमलबजावणीबाबत.College Circular - 22-02-2021_22.02.20212/22/2021
विद्यापीठातील शैक्षणिक विभाग व संलग्नित महाविद्यालये / परिसंस्था येथे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे नियमित अध्यापनाचे वर्ग सुरु करण्याबाबत. Circular College Opening_04.0220212/4/2021
1 - 30Next