Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
महाविद्यालय स्तरावर ऑनलाईन प्रवेशासाठी विकसित करण्यात आल्येल्या संगणक प्रणालीसाठी  विद्यार्थ्यांकडून शुल्क न आकारण्याबाबत PGS-2101_19-6-176/19/2017
Admission Notice 2017-18 (With Entrance Examination)Admission Notice 2017-18 (With Entracne Examination)_3-5-175/4/2017
Admission Notice 2017-18 (Without Entrance Examination)Admission Notice 2017-18 (Without Entrance Examination)_3-5-175/4/2017
सर्व अभ्यासक्रमांचे प्रवेश ऑनलाइन होणेबाबतसर्व अभ्यासक्रमांचे प्रवेश ऑनलाइन होणेबाबत-6-12-1612/6/2016
राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित शारीरिक शिक्षण (बी.पी.एड.) महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमाचे शिक्षण शुल्क व इतर निश्चित करण्याबाबत.राज्यातील शासकीय अशासकीय अनुदानित शारीरिक शिक्षण बीपीएड -6-12-1612/6/2016
प्रो रेटा पाठविण्यासाठी दि . १७ डिसेंबर २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबतप्रो रेटा पाठविण्यासाठी दि . १७ डिसेंबर २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत-1-12-1612/1/2016
प्रो रेटा पाठविण्यासाठी दि . १५ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबतप्रो-रेटा-पाठविण्यासाठी-दि-१५-नोव्हेंबर-२०१६-पर्यंत-मुदतवाढ-देण्याबाबत-28-10-1610/28/2016
विद्यार्थी सुरक्षा विमा, कल्याण निधी, आरोग्य सेवा योजना, आपत्कालीन निधी, विद्यापीठ क्रीडा मंडळ निधी, नोंदणी शुल्क, संगणक शुल्क व विकास निधीतील विद्यापीठ हिस्सा ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याबाबत. pgadmis-30-9-169/30/2016
VC Order regarding M. Sc. Medicinal Chemistry & M. Sc. Instrumentation ScienceVC Order regarding M. Sc. Medicinal Chemistry - M. Sc. Instrumentation Science-22-9-169/22/2016
संलग्नित महाविद्यालतील प्रथम वर्षाचे प्रवेश दि. ३०-०९-२०१६ पर्यंत राबविणेबाबत संलग्नित महाविद्यालतील प्रथम वर्षाचे प्रवेश दि. ३०-०९-२०१६ पर्यंत राबविणेबाबत-14-9-169/14/2016
पहिल्या वर्षानंतर संस्थाबदलाबाबतपहिल्या वर्षानंतर संस्थाबदलाबाबत-31-8-168/31/2016
संलग्नित महाविद्यालतील प्रथम वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबतसंलग्नित महाविद्यालतील प्रथम वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत -31-8-168/31/2016
महाविद्यालये/ तंत्रनिकेतन शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीची ऑनलाईन स्वरुपात माहिती संकलित करून विद्यार्थ्यांना विविध सुविधा देण्यासाठी आवश्यक माहितीचे आदान-प्रदान सर्व यंत्रणाना करण्याकरिता विद्यापीठ/संचलनालय यांनी माहितीचे जाळे निर्माण करण्याबाबत. Online Circular-24-8-168/24/2016
VC Order regarding BCAVC Order regarding BCA (Under the Faculty of Science) -B. Sc. (Blended Mode)-18-8-168/18/2016
Regarding Concession for the ward of Kashmiri migrants for admission during academic session 2016-17Regarding Concession for the ward of Kashmiri migrants for admission during academic session 2016-17-18-8-168/18/2016
 शारीरिक शिक्षण योजना शुल्कशारीरिक शिक्षण योजना शुल्क-29-7-167/29/2016
Regarding Retention of original certificates and refund of fees in case student leaves after joining the course.retention-of-original-certificates-29-4-164/29/2016
सर्व अभ्यासक्रमांचे प्रवेश ऑनलाइन होणेबाबत. शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७सर्व अभ्यासक्रमांचे प्रवेश ऑनलाइन होणेबाबत. शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७_23-3-163/23/2016