Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Notification for Entrance Examination for Admission to Various Diploma & Certificate Courses: For the Academic Year 2019-20.Circular06.0520195/6/2019
Notification for Online Entrance Examination (OEE) for Admission to Post Graduate/Graduate/Integrated/ Interdisciplinary Courses:  For the Academic Year 2019-20.Circular -01_03.0520195/3/2019
Dates of Commencement & Conclusion for Affiliated Colleges & University Departments Academic Year 2019-2020.Dates of Commencement-Conclusion 2019-20_27.0420194/27/2019
Regarding Ordinance 181-A.Ordinance 181 A_15.0420194/15/2019
फेरतपासणी व पुनर्मूल्यांकनाच्या आधारे तात्पुरता प्रवेश (Provisional Admission) घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काबाबत.फेरतपासणी व पुनर्मूल्यांकनाच्या आधारे तात्पुरता प्रवेश_23.0220192/23/2019
विद्यापीठ हिस्सा (Pro-rata) ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याच्या मुदतवाढीबाबत.विद्यापीठ हिस्सा (Pro-rata) ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याच्या मुदतवाढीबाबत_17.10201810/17/2018
Regarding Orphan Students Admission Details (Academic Year 2018-19).Orphan Students Admission Details (Academic Year 2018-19)_03.10201810/3/2018
विद्यापीठ हिस्सा ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याबाबत मुदतवाढ बाबत (Pro-rata) विद्यापीठ हिस्सा ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याबाबत मुदतवाढ बाबत(Pro rata)_29.0920189/29/2018
संलग्नीत महाविद्यालयातील प्रथम वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत.''संलग्नीत महाविद्यालयातील प्रथम वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत''_180920189/18/2018
General Conditions for Fees NRI, Foreign National and SAARC Countries Students.General Conditions for Fees NRI, Foreign National and SAARC Countries Students_040720187/4/2018
शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ साठी सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत.शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ साठी सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेबाबत_290620186/29/2018
P.G admission Process 2018-19.Admission_Process2018-19_28.0620186/28/2018
Fee Fixation Committee.Fee Fixation Committee_05.0620186/5/2018
Admission notice for MCA & M. Sc. (Computer Science) and P. G. Diploma in Indian Film Studies.Admission notice for MCA_M. Sc. (Computer Science) and P. G. Diploma in Indian Film Studies_22.0520185/22/2018
Admission Notice 2018-19 (With Entrance Examination).Admission Notice 2018-19 (With Entrance Examination)_28.0420184/28/2018
Admission Notice 2018-19 (Without Entrance Examination).Admission Notice 2018-19 (Without Entrance Examination)_28.0420184/28/2018
परीक्षांच्या निकालास होत असलेल्या विलंबाविषयी घेण्यात आलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने कार्यवाही करण्याबाबत.Letter dated 03-10-2017-310201710/3/2017
Order regarding Certificate Course in Yoga & Certificate Course in Gym Instructor and Gym ManagementV.C.OrderRegardingCertificate_9920179/9/2017
Regarding Supernumerary Quota for students from Jammu & KashmirRegarding Supernumerary Quota for students from Jammu Kashmir_26_08_20178/26/2017
Notification for M.A. Admission at Ahmednagar Sub-centre of SPPUNotification for M.A. Admission at Ahmednagar Sub-centre of SPPU_14-8-178/14/2017
Advertisement for P. G. Admission 2017-18Advertisement for P. G. Admission 2017-18_07_08_20178/7/2017
शैक्षणिक वर्ष 2017-18 साठी महाविद्यालय स्तरावर विविध अभ्यासक्रमासाठी होणार्‍या प्रवेश प्रक्रियेबाबत शैक्षणिक वर्ष 2017-18 साठी महाविद्यालय स्तरावर विविध अभ्यासक्रमासाठी होणार्‍या प्रवेश प्रक्रियेबाबत_28_06_20176/28/2017
महाविद्यालय स्तरावर ऑनलाईन प्रवेशासाठी विकसित करण्यात आल्येल्या संगणक प्रणालीसाठी  विद्यार्थ्यांकडून शुल्क न आकारण्याबाबत PGS-2101_19-6-176/19/2017
Admission Notice 2017-18 (With Entrance Examination)Admission Notice 2017-18 (With Entracne Examination)_3-5-175/4/2017
Admission Notice 2017-18 (Without Entrance Examination)Admission Notice 2017-18 (Without Entrance Examination)_3-5-175/4/2017
सर्व अभ्यासक्रमांचे प्रवेश ऑनलाइन होणेबाबतसर्व अभ्यासक्रमांचे प्रवेश ऑनलाइन होणेबाबत-6-12-1612/6/2016
राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित शारीरिक शिक्षण (बी.पी.एड.) महाविद्यालयातील अभ्यासक्रमाचे शिक्षण शुल्क व इतर निश्चित करण्याबाबत.राज्यातील शासकीय अशासकीय अनुदानित शारीरिक शिक्षण बीपीएड -6-12-1612/6/2016
प्रो रेटा पाठविण्यासाठी दि . १७ डिसेंबर २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबतप्रो रेटा पाठविण्यासाठी दि . १७ डिसेंबर २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत-1-12-1612/1/2016
प्रो रेटा पाठविण्यासाठी दि . १५ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबतप्रो-रेटा-पाठविण्यासाठी-दि-१५-नोव्हेंबर-२०१६-पर्यंत-मुदतवाढ-देण्याबाबत-28-10-1610/28/2016
विद्यार्थी सुरक्षा विमा, कल्याण निधी, आरोग्य सेवा योजना, आपत्कालीन निधी, विद्यापीठ क्रीडा मंडळ निधी, नोंदणी शुल्क, संगणक शुल्क व विकास निधीतील विद्यापीठ हिस्सा ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याबाबत. pgadmis-30-9-169/30/2016
1 - 30Next