Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Regarding Admission Cancellation and refund of fees for the A.Y.2023-24.Circular No.152-2023_310720237/31/2023
Admission Notification for Certificate Course in Yoga Education [CCYE].REV. Admission Notification for CCYE Aug. 2023 Batch 31.07.2023_310720237/31/2023
Admission Notification for Certificate Course in Gym Instructor & Gym Management [CCGI&GM].REV. Admission Notification for CCGI and GM Aug. 2023 batch 31.07.2023_310720237/31/2023
Admission Notification for Fitness & Sports Nutrition [CCF&SN].REV. Admission Notification for CCF and SN Aug. 2023 batch 31.07.2023_310720237/31/2023
 General Merit List & List of Application Rejected for admission to M. Sc. (Bioinformatics) for the A.Y. 2023-2024 at Bioinformatics Centre, SPPU (Through GAT-B)General-Merit-List-and-Rejected-Appl.-List-M.Sc.-Bioinformatics-Admission-2023-2024-GAT-B-2023_170720237/17/2023
Selection List - M. Sc. (Bioinformatics) admission for the A.Y. 2023-2024 at Bioinformatics Centre, Savitribai Phule Pune University, Pune - 411 007 (Through GAT-B)Selection-List-M.Sc.-Bioinformatics-Admission-2023-2024-GAT-B-2023_170720237/17/2023
Waiting List - M. Sc. (Bioinformatics) admission for the A.Y. 2023-2024 at Bioinformatics Centre, Savitribai Phule Pune University, Pune - 411 007 (Through GAT-B).Waiting-List-M.Sc.-Bioinformatics-Admission-2023-2024-GAT-B-2023_170720237/17/2023
 Extension of Last date for submission of Online Admission forms for admission to M. Sc. (Bioinformatics) Through GAT-B 2023.Extension_Last_Date_MSc_Bioinfo_admissions_application_forms_schedule_2023-7-7-2023_080720237/8/2023
Notice regarding admissions to Ph. D. in Bioinformatics & Biotechnology (2022-23, Round II).Notice-Admission-Ph.D.-Bioinformatics and Biotechnology-Bioin-2023-268, dated 27.06.2023_280620236/28/2023
Announcement of Online Application Process for Admission to M. Sc. Bioinformatics for the year 2023-2024 Through GAT-B 2023.MSc_Bioinfo_admissions_application_forms_schedule_2023_230620236/23/2023
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालये/विद्यापीठ विभागातील (अव्यावसायिक) अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती योजनेकरिता शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मधील विद्यार्थी मंजूर यादी.University Scholarship Sanction Student List 2022-23_19_04_20234/19/2023
VC Order Ref. No. 1678/2023 Dt.03/04/2023  regarding Fee Structure for  various courses  Departments of SPPU/ Affiliated Colleges.VC Order PGS - 1678_030420234/3/2023
महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.COMPLETE PENDING SCRUTINY URGENTLY ON MAHADBT PORTAL 2023_310320233/31/2023
Announcement of GAT-B 2023 for admissions to M. Sc., Bioinformatics 2023-2025 Batch (DBT-supported).MSc_Bioinformatics_Admissions_GATB_2023_announcement_290320233/29/2023
महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.COMPLETE PENDING SCRUTINY URGENTLY ON MAHADBT PORTAL_240320233/24/2023
विद्यार्थी सुरक्षा विमा, विद्यार्थी कल्याण निधी, विद्यार्थी आरोग्य सेवा योजना, आपत्कालीन निधी, विद्यापीठ क्रीडा मंडळ व शारीरिक शिक्षण मंडळ निधी, नोंदणी शुल्क, संगणक शुल्क व विकास निधीतील विद्यापीठ हिस्सा ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याच्या मुदतवाढीबाबत.PGS.1147 - Pro-rata_030320233/3/2023
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ संलग्नित महाविद्यालये /विद्यापीठ विभागातील (अव्यावसायिक) अभ्यासक्रमांच्या  विविध शिष्यवृत्ती योजना शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३.Circular No. 31_150220232/15/2023
विद्यार्थी सुरक्षा विमा, विद्यार्थी कल्याण निधी, विद्यार्थी आरोग्य सेवा योजना, आपत्कालीन निधी, विद्यापीठ क्रीडा मंडळ व शारीरिक शिक्षण मंडळ निधी, नोंदणी शुल्क, संगणक शुल्क व विकास निधीतील विद्यापीठ हिस्सा ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याच्या मुदतवाढीबाबत.New Doc 2023-02-07 13.44.16_070220232/7/2023
उच्च शिक्षण संचालनालय , पुणे यांच्या अधिनस्त अशासकीय अनुदानित वरिष्ठ महाविद्यालयाचे यांच्या स्वीय प्रपंजी लेख्याच्या तपासणी अहवालाच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत.SWIYA PRPANJI KHATE MAHITI CIRCULAR_130120231/13/2023
सन २०२२-२३ मधील केंद्र शासन पुरस्कृत नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवरील शिष्यवृत्ती योजनेचे महाविद्यालय स्तरावरील प्रलंबित अर्ज पडताळणीबाबत व मुदतवाढीबाबत.NSP Portal Date Extension For Application Verification 2022-231/13/2023
विद्यार्थी सुरक्षा विमा, विद्यार्थी कल्याण निधी, विद्यार्थी आरोग्य सेवा योजना, आपत्कालीन निधी, विद्यापीठ क्रीडा मंडळ व शारीरिक शिक्षण मंडळ निधी, नोंदणी शुल्क, संगणक शुल्क व विकास निधीतील विद्यापीठ हिस्सा ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याच्या मुदतवाढीबाबत.PGS - 6337_040120231/4/2023
Admission Notification for Certificate Course in Media Application in Sports [CCMAS].Admission for CCMAS Feb. 2023 batch 12.12.2022_03_01_20231/3/2023
Certificate Course in Outdoor Rescue & Disaster Management [CCOR&DM].Admission for CCORandDM Feb. 2023 batch 151222_3112202212/31/2022
Admission Notification for Certificate Course in Yoga Education [CCYE].Admission Notification for CCYE Feb. 2023 Batch 15122022_2412202212/24/2022
Admission Notification for Certificate Course in Gym Instructor & Gym Management [CCGI&GM].Admission for CCGIandGM Feb. 2023 batch 15122022_2412202212/24/2022
Admission Notification for Certificate Course in Fitness & Sports Nutrition [CCF&SN].Admission for CCFandSN Feb. 2023 batch 15122022_2412202212/24/2022
सन 2022-23 मधील केंद्र शासन पुरस्कृत NSP पोर्टलवरील अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी Post Matric  शिष्यवृत्ती योजनेच्या मुदतवाढीबाबत.PMS Date Extension Circular For Application Verification 2022-23_2312202212/23/2022
विद्यार्थी सुरक्षा विमा, विद्यार्थी कल्याण निधी, विद्यार्थी आरोग्य सेवा योजना, आपत्कालीन निधी, विद्यापीठ क्रीडा मंडळ व शारीरिक शिक्षण मंडळ निधी, नोंदणी शुल्क, संगणक शुल्क व विकास निधीतील विद्यापीठ हिस्सा ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याबाबत शैक्षणिक वर्ष २०२२-२3Circular No. 474_1612202212/16/2022
List-Candidates selected-Interviews -Admission-Ph. D. in Bioinformatics & Biotechnology-6.12.2022List-Candidates selected-Interviews -Admission-Ph. D. in Bioinformatics and Biotechnology-_0612202212/8/2022
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२२-२३ करीता महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.mahadbt scholarship_1010202210/10/2022
1 - 30Next