Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Last Date for application to various Programmes in University Department is extended upto 25/05/2024.PGS-1506_20052024New5/20/2024
VC Order Ref. No. : PGS/1463, Dt. 15/05/2024 regarding Fees Structure for Various courses.VC Order PGS-1463_170520245/17/2024
Last Date for application to various Programmes in University Department is extended upto 20/05/2024.OEE Application Date Extension_100520245/10/2024
Circular - विद्यापीठ परिसरातील शैक्षणिक विभागातील पीएच.डी. विद्यार्थ्यांच्या फीबाबत.Circular 93_2024_090520245/9/2024
Notification for Admission to Post Graduate Programmes (PG)/Under Graduate Programmes (UG) / Integrated and Interdisciplinary Programmes at Savitribai Phule Pune University (Academic Year 2024-25) Online Entrance Examination (OEE)Notification_Admission_2024-25_Revised3_08_05_20245/8/2024
विद्यार्थ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करणेबाबत.Students Adhar Pramanikaran Circular For Scholarship_290420244/29/2024
विद्यापीठ विभागातील प्रवेशाबाबत विद्यार्थ्यांना/पालकांना आवाहन.आवाहन_270420244/27/2024
तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्क माफ करणेबाबत.Scan1_230420244/23/2024
विद्यापीठ शैक्षणिक विभाग आणि संलग्नित महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशाकरीता सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी ) वर्गास आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार जागा आरक्षित ठेवण्याबाबत.SEBC_230420244/23/2024
Notification for Admission to Post Graduate Programmes (PG)/Under Graduate Programmes (UG) / Integrated and Interdisciplinary Programmes at Savitribai Phule Pune University (Academic Year 2024-25) Online Entrance Examination (OEE)Revised Annexure A_240420244/19/2024
Regarding MAH. B.BCA/BBA/BMS/BBM CET 2024 introduced for A.Y. 2024-25 Scan10001_100420244/10/2024
 Extension of Last Date of Online Application GAT-B 2024 Examination for admissions to M. Sc. Bioinformatics at SPPU for A.Y. 2024-2025Final-Notice-Extension-Laste-Date-GAT-B-2024-07-03-20243/7/2024
VC Order Ref. No. : PGS/627, Dt. 24/02/2024 regarding Fees Structure for Various courses.PGS-627_240220242/24/2024
विद्यार्थी व सामान्य जनतेसाठी अनिवार्यपणे स्वयंप्रकटीकरणाबाबत PGS 604_220220242/22/2024
Announcement of Online Application Process for GAT-B 2024 Examination for admissions to M. Sc. Bioinformatics at SPPU for A.Y. 2024-2025.1MSc_Bioinformatics_Admissions_GATB_2024_announcement_160220242/16/2024
Admission Notification for Certificate Course in Gym Instructor & Gym Management [CCGI&GM]Admission Notification for CCGI andGM Feb. 2024 Batch 120124_130120241/13/2024
शै. वर्ष २०२३-२४ मधील विद्यार्थी सुरक्षा विमा, विद्यार्थी कल्याण निधी, विद्यार्थी आरोग्य सेवा योजना, आपत्कालीन निधी, क्रीडा मंडळ व शारीरिक शिक्षण निधी, नोंदणी शुल्क, संगणक शुल्क व विकास निधीतील विद्यापीठ हिस्सा ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याच्या मुदतवाढीबाबतPGS-63_090120241/9/2024
Admission Notification for Certificate Course in Yoga Education [CCYE]Admission Notification for CCYE Feb. 2024 Batch_3012202312/30/2023
Circular regarding Annual Holidays 2024Circular No.313-202312/15/2023
Admission Notification for Diploma in Mountaineering & Allied Sports [DMAS].Admission Notification for DMAS 071223_0712202312/7/2023
शै.वर्ष २०२३-२४ मधील विद्यार्थी सुरक्षा विमा,विद्यार्थी कल्याण निधी,विद्यार्थी आरोग्य सेवा योजना,आपत्कालीन निधी,विद्यापीठ क्रीडा मंडळ व शारीरिक शिक्षण मंडळ निधी,नोंदणी शुल्क,संगणक शुल्क व विकास निधीतील हिस्सा ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याच्या मुदतवाढीबाबत.PGS-4634_3011202311/30/2023
महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करणेबाबत.MAHADBT PORTAL PENDENCY CLEARENCE CIRCULAR_2011202311/20/2023
दिव्यांगजन विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना " सन २०२३-२४ करिता विद्यार्थ्यानी ऑनलाईन अर्ज करणेबाबतDisabiltiy Circular 2023-24_0211202311/2/2023
महाविद्यालयाकडे शिल्लक राहणाऱ्या अनामत रकमेचा विनियोग करण्याबाबत.Circular No. 267_0211202311/2/2023
तृतीयपंथीय विद्यार्थ्याना भेदभाव न करता महाविद्यालय/परिसंस्था मध्ये प्रवेश देणेबाबत.Circular No. 262_3110202310/31/2023
शै. वर्ष २०२३-२४ मधील  विद्यार्थी सुरक्षा विमा, विद्यार्थी कल्याण निधी, विद्यार्थी आरोग्य सेवा योजना, आपत्कालीन निधी, विद्यापीठ क्रीडा मंडळ व शारीरिक शिक्षण मंडळ निधी,नोंदणी शुल्क,संगणक शुल्क व विकास निधीतील विद्यापीठ हिस्सा ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याबाबत.Pro rata Circular No. 240_1810202310/18/2023
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२३-२४ करीता महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.MAHADBT Circular 2023-24_1610202310/16/2023
शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२३-२४ करीता महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाईन पद्धतीने अंमलबजावणी करणेसाठी महाविद्यालय/संस्था यांनी त्यांचे विविध अभ्यासक्रमनिहाय विविध शुल्क यांबाबतची माहिती आणि प्रोफाईल अद्ययावत करणेबाबत.MAHADBT PORTAL 2023-24 PROFILE UPDATE CIRCULAR_1310202310/13/2023
मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक कागदपत्रांची अडवणूक न करणेबाबत व शैक्षणिक शुल्क वसूल न करणेबाबतCircular No. 232_1010202310/10/2023
शिष्यवृत्ती योजनांची सन २०२३-२४ करीता महाडीबीटी पोर्टलवर प्रोफाइल अद्ययावत करणेबाबतPGS-412010/6/2023
1 - 30Next