Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Notification for Admission to “ Diploma Course in Urdu Language ” in the Department of Hindi For the Academic Year 2020-21.Urdu Language_12.0120211/12/2021
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा लाभ देण्याबाबत.CIRCULAR 08_08.0920211/8/2021
Commencement and Conclusion of Teaching of First & Second terms for the Academic Year 2020-21.Circular No. 06_07.0120211/7/2021
Notification for Admission against Vacant Seats of University Departments : For the Academic Year 2020-21.Notification for vacant seats_05.0120201/5/2021
Commencement and Conclusion of Teaching of First & Second terms for the Academic Year 2020-21.Circular No. 03 2021-UGC Gaidline Gr and University Circulars_04.0120211/4/2021
Admission Cancellation and refund of fees.2644_30.12202012/30/2020
दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉ. शंकर दयाळ शर्मा गोल्ड मेडल , ह.भ.प. योगमहर्षी राष्ट्रीय किर्तनकार, रामचंद्र गोपाळ शेलार सुवर्णपदक , त्यागमूर्ती श्रीमती सरस्वती रामचंद्र शेलार सुवर्णपदक  सन २०२०-२१ सुवर्णपदकासाठी सादर करावयाच्या अर्जास मुदतवाढीसंदर्भात..2411_16.12202012/16/2020
Procedure for Admission to Integrated / Post Graduate Courses: 2020-2021.  Steps to be followed by Department.2299_09.12202012/9/2020
Procedure for Admission to Post Graduate / Integrated Courses: 2020-2021.  Steps to be followed by Students.2300_09.12202012/9/2020
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षणास दिलेल्या अंतरिम स्थगितीच्या आदेशास अनुसरून सन २०२०-२१ मधील शैक्षणिक संस्थामधील प्रवेशाबाबत करावयाच्या कार्यवाही बाबत.324_03.12202012/3/2020
Re-opening of the Process of Submission of Application for Admission to the Courses mention in the Notification (OEE 2020-2021).PGS 1739 dt.12-10-2020_12.10202010/12/2020
Re-opening of the Process of Submission of Application for the Vacant Seats of Courses under Skill Development Center 2020-2021.Skill Development Center_14.0920209/14/2020
Re-opening of the Process of Submission of Application for the Vacant Seats of Courses under Department of Foreign Languages 2020-2021.Department of Foreign Languages_12.0920209/12/2020
Notification for Online Entrance Examination for Admission to P.G. Diploma in 'Innovation and New Venture' in the Department of Technology For the Academic Year 2020-21.Notification 1353_03.0920209/3/2020
Re-opening of the Process of Submission of Application for Online Entrance Examination for Admission to the following Courses (OEE 2020-2021).1356_02.0920209/2/2020
सन 2019-20 करीता महाडीबीटी पोर्टलवरुन विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या शिष्यवृत्ती अर्जांची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरुन पडताळणी करणेसाठी अंतिम मुदतवाढ देणेबाबत.5491_26.0820208/26/2020
Notification for Online Entrance Examination (OEE) for Admission to Master of Business Administration (Executive) at the Sub Centre Nashik For the Academic Year 2020-21.MBA (Executive) Notification_20.0820208/20/2020
Re-opening of the Process of Submission of Application for Online Entrance Examination for Admission to Post Graduate Courses (OEE 2020-2021).Circular 18-08-2020_19.0820208/19/2020
शैक्षणिक वर्ष २०२० - २१ मधील सर्व अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाबाबाबत..शैक्षणिक वर्ष २०२० - २१ मधील सर्व अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाबाबाबत_14.0820208/14/2020
Notification for Admission to Master Degree Courses in the Department of Defence & Strategic Studies & Department of Dr. Babasaheb Ambedkar Studies For the Academic Year (OEE) 2020-21.1_13.0820208/13/2020
Notification for Entrance Examination for Admission to P. G. Diploma Courses in the Department of Defence & Strategic Studies: For the Academic Year 2020-21.2 (1)_13.0820208/13/2020
विद्यापीठ विभाग व संलग्नित महाविद्यालये / परिसंस्था येथे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीबाबत.229_11.0820208/11/2020
Online Entrance Examination (OEE) for Under Graduate & Integrated Post-Graduate Courses on 16th August 2020.1242_11.0820208/11/2020
शैक्षणिक  प्रवेशामध्ये पाळावयाच्या आरक्षणांबाबत बाबत..Reservation Circular_08.0820208/8/2020
संलग्नित महाविद्यालये/मान्यताप्राप्त परिसंस्था येथील प्रवेशीत विद्यार्थ्यांकडून आकारण्यात येणा-या शैक्षणिक शुल्काबाबत..Circular No. 211 of 2020-Payment of Tutuition fees etc. PG Admis-17.07.2020_17.0720207/17/2020
Extension of the Last date for Filling Application for Admission to P.G. and U.G. Courses and Rescheduling of Online Entrance Examination (OEE) 2020-21.1101_13.0720207/13/2020
सन २०१९-२० करीता महाडीबीटी पोर्टलवरून विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या शिष्यवृत्ती अर्जाची महाविद्यालय व विभाग स्तरावरून पडताळणी करणेसाठी अंतिम मुदतवाढ देणेबाबत .. Mahadbt Last date for scrutiny_08.0720207/8/2020
Last date for Filling Application form for Admission to P.G./ U.G. Courses (2020-21).Last date for Filling Application form for Admission to P.G. and U.G. Courses 2020-216/29/2020
Circular regarding V.C. Order.10326/29/2020
Regarding the implementation of recommendations in compliance of the Hon’ble Supreme Court order dated : 15/12/2017 in WPC No. 292 of  2006. Circular No. 1786/29/2020
1 - 30Next