Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
तासिका तत्त्वावरील नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे शिक्षक मान्यतेचे प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर करणेबाबत.1422_13.072020New7/13/2020
महाविद्यालयीन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत..1392_08.0720207/8/2020
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ वर्षाकरिता ऍडहॉक  बेसिस शिक्षक मान्यता.13066/19/2020
Circular no 116/2020: Commencement of Academic..1280_13.0620206/13/2020
स्थानिक निवड समितीने शिफारस करून नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे व तासिका तत्वावर नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे शिक्षक मान्यतेचे प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर करण्याबाबत..1253_29.0420204/29/2020
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषानुसार प्राध्यापकांची स्थान निश्चिती (कॅस) करण्याबाबत (मुदतवाढ).757_09.0320203/9/2020
शैक्षणिक कामगिरी निर्देशांक (API) तपासणी शिबीराबाबत..698_06.0320203/6/2020
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषानुसार प्राध्यापकांची स्थान निश्चिती (कॅस) करण्याबाबत (मुदतवाढ).673_05.0320203/5/2020
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषानुसार प्राध्यापकांची स्थान निश्चिती (कॅस) करण्याबाबत..618_02.0320203/2/2020
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषानुसार प्राध्यापकांच्या स्थान निश्चिती (कॅस) करण्याबाबत..520_25.0220202/25/2020
महाविद्यालये/संस्थेतील शिक्षकांनी टीचर्स प्रोफाईलमध्ये त्यांच्या पदनामात बदल झाल्याबाबतची नोंद दि. ३१ जानेवारी, २०२० पर्यंत अद्ययावत करण्याबाबत.CCO 58_09.0120201/9/2020
विद्यापीठ अनुदान अयोग/अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षकांची वेतननिश्चिती निवडश्रेणी(CAS) निश्चित करण्याबाबतचे शिबीर आयोजनाबाबत..42_06.01.20201/6/2020
पेन्शन आठवडा साजरा करणेबाबत.2844_30.11.201911/30/2019
शारीरिक शिक्षण संचालक या पदाच्या 'फिजिकल फिटनेस' बाबत.273_15.11.201911/15/2019
शासन निर्णय क्र. Misc-२०१८/C.R.-५६/१८/UNI-1, दि. ८ मार्च, २०१९ नुसार कार्यवाही करणेबाबत.2429_15.11.201911/15/2019
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षकांच्या कॅस अंतर्गत स्थाननिश्चिती करण्याबाबतच्या शिबिरासंदर्भात..2270_18.10201910/18/2019
स्थानिक निवड समितीने शिफारस करून नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे मान्यतेचे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत..1685_17.0820198/17/2019
विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेअंतर्गत वास्तुशास्त्र शिक्षकांच्या पदसंख्येबाबत..1661_10.0820198/10/2019
महाविद्यालयीन शिक्षकांची रिक्त पदांची माहिती पोर्टलवर भरण्याबाबत.1238_20.0620196/21/2019
महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मुंबई, क्र. Misc-2018/C.R.56/18/UNI-1, दि. 10 may,२०१९ रोजीचे शुद्धिपत्रक..gov. GR. 10 may 2019_210520195/21/2019
महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मुंबई, क्र. Misc-2018/C.R.56/18/UNI-1, दि. 10 may,२०१९ रोजीचे शुद्धिपत्रकCCO1045_200520195/20/2019
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषानुसार शिक्षकांची वेतननिश्चिती निवडश्रेणी(कॅस)पदोन्नती निश्चित करण्यात येत असल्याबाबत..1016_14.0520195/14/2019
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषानुसार शिक्षकांची वेतननिश्चिती निवडश्रेणी(कॅस)निश्चिती करण्यात येत असल्याबाबत..981_10.0520195/10/2019
स्थानिक निवड समितीने शिफारस करून नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे व तासिका तत्वावर नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे शिक्षक मान्यतेचे प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर करण्याबाबत..980_10.0520195/10/2019
7th Pay Fixation Verification Camp of University Affiliated Colleges in A'Nagar, Nashik and Pune. 7th Pay Camp_27.0420194/27/2019
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची दि. ०८ मार्च,२०१९ रोजीची अधिसूचना..Circular no. 69_09.0420194/9/2019
वास्तुशास्त्र विषयासाठी अध्यापक व प्रचार्य पदाच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत .711_30.0320193/30/2019
महाविद्यालय/संस्था यांनी तक्रार निवारण समितीने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणेबाबत  .307_08.0220192/8/2019
संस्थेने नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या टिचर प्रोफाईल बाबत..Circular_No.228_14-12-201812/14/2018
अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील विविध पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांच्या मान्यतेबाबत.2658_30.11201811/30/2018
1 - 30Next