Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषानुसार शिक्षकांची वेतननिश्चिती निवडश्रेणी(कॅस)पदोन्नती निश्चित करण्यात येत असल्याबाबत..1016_14.0520195/14/2019
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषानुसार शिक्षकांची वेतननिश्चिती निवडश्रेणी(कॅस)निश्चिती करण्यात येत असल्याबाबत..981_10.0520195/10/2019
स्थानिक निवड समितीने शिफारस करून नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे व तासिका तत्वावर नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे शिक्षक मान्यतेचे प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर करण्याबाबत..980_10.0520195/10/2019
7th Pay Fixation Verification Camp of University Affiliated Colleges in A'Nagar, Nashik and Pune. 7th Pay Camp_27.0420194/27/2019
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची दि. ०८ मार्च,२०१९ रोजीची अधिसूचना..Circular no. 69_09.0420194/9/2019
वास्तुशास्त्र विषयासाठी अध्यापक व प्रचार्य पदाच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत .711_30.0320193/30/2019
महाविद्यालय/संस्था यांनी तक्रार निवारण समितीने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणेबाबत  .307_08.0220192/8/2019
संस्थेने नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या टिचर प्रोफाईल बाबत..Circular_No.228_14-12-201812/14/2018
अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील विविध पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांच्या मान्यतेबाबत.2658_30.11201811/30/2018
महाविद्यालय/संस्थेने सेवापुस्तकाची दुय्यम प्रत त्या-त्या महाविद्यालयातील शिक्षकांना पुरविण्याबाबत ...190_16.10201810/16/2018
महाराष्ट्र राज्य प्राध्यापक महासंघाने दि. २५ सप्टेंबर, २०१८ ते दि. १० ऑक्टोबर, २०१८ या काम बंद आंदोलनाच्या कालावधीमध्ये झालेल्या शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्याबाबत...2165_13.10201810/13/2018
Return of the documents to the Colleges/Institutes after completion of Approval process.180_01.10201810/1/2018
सहयोगी प्राध्यापक या पदाबाबत...2065_27.0920189/27/2018
सहाव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षकांची वेतननिश्चिती/निवडश्रेणी (कॅस) निश्चित करण्यात येत असल्याबाबत.. ...1425_230620186/23/2018
एम.एस्सी.(पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी) ही पदव्युत्तर पदवी एखाद्या उमेदवाराने अर्थ सायन्स विषयांतर्गत धारण केली असल्यास 'भूशास्त्र' हा विषय पदवी स्तरावर शिकविण्याबाबत...89_14.0620186/14/2018
स्थानिक निवड समितीने शिफारस करून नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे व तासिका तत्वावर नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे शिक्षक मान्यतेचे प्रस्ताव विहीत मुदतीत सादर करण्याबाबत...1207_26.0520185/26/2018
प्राचार्य पदाच्या प्रस्तावाबाबत...938_18.0420184/18/2018
स्वायत्त महाविद्यालये व स्वायत्त परिसंस्थांमधील शिक्षकांच्या निवड प्रक्रियेसंदर्भात.238_2911201711/29/2017
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सहाव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षकांची वेतन निश्चिती निवड श्रेणी (कॅस) निश्चित करण्यात येत असल्याबाबत (CCO/2213, dt.31/10/2017).letter and formate 2017_3110201710/31/2017
Regarding equivalent engineering faculty(CCO/1541, dt.01/09/2017)1541_4920179/4/2017
Regarding advertise for teaching post. CCO/1290, dt. 22/07/2017)1290_22_07_20177/22/2017
Regarding essential of teacher approval for autonomous Colleges/Institutes (CCO/1019, dt. 07/06/2017)1019_8-6-176/8/2017
Regarding facultywise information of Universities and Colleges (CCO/1018, dt. 07/06/2017)1018_8-6-176/8/2017
Regarding minimum required qualification of committee members for the selection of teachers post.(CCO/842, dt. 11/05/2017)regarding Teachers Approval for Academic Year 2017-18._11-5-175/11/2017
Regarding age of extension of Director.(CCO/650, dt. 31/03/2017)650-31-3-173/31/2017
Regarding relaxation of 5% to the categories mention below of the post of teachers in the colleges affiliated SPPU.(CCO/306, dt. 13/02/2017)306-13-2-172/13/2017
Regarding minimum required qualification of committee members for the selection of teachers post.(CCO/307, dt. 13/02/2017)307-13-2-172/13/2017
Regarding while sending proposals for teacher approval and selection committee reports should be signed by approved Principal only.(CCO/309, dt. 13/02/2017)309-13-2-172/13/2017
Compliance of discrepancies in the proposal of teacher approval.(CCO/199, dt. 28/01/2017)199_30-1-171/30/2017
Regarding CAS Camp - AGP (6000 to 7000) & (7000 to 8000) Pune District.(CCO/4089, dt. 14/12/2016)4089-14-12-1612/14/2016
1 - 30Next