Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
महाविद्यालय/संस्थेने सेवापुस्तकाची दुय्यम प्रत त्या-त्या महाविद्यालयातील शिक्षकांना पुरविण्याबाबत ...190_16.10201810/16/2018
महाराष्ट्र राज्य प्राध्यापक महासंघाने दि. २५ सप्टेंबर, २०१८ ते दि. १० ऑक्टोबर, २०१८ या काम बंद आंदोलनाच्या कालावधीमध्ये झालेल्या शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्याबाबत...2165_13.10201810/13/2018
Return of the documents to the Colleges/Institutes after completion of Approval process.180_01.10201810/1/2018
सहयोगी प्राध्यापक या पदाबाबत...2065_27.0920189/27/2018
सहाव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षकांची वेतननिश्चिती/निवडश्रेणी (कॅस) निश्चित करण्यात येत असल्याबाबत.. ...1425_230620186/23/2018
एम.एस्सी.(पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी) ही पदव्युत्तर पदवी एखाद्या उमेदवाराने अर्थ सायन्स विषयांतर्गत धारण केली असल्यास 'भूशास्त्र' हा विषय पदवी स्तरावर शिकविण्याबाबत...89_14.0620186/14/2018
स्थानिक निवड समितीने शिफारस करून नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे व तासिका तत्वावर नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे शिक्षक मान्यतेचे प्रस्ताव विहीत मुदतीत सादर करण्याबाबत...1207_26.0520185/26/2018
प्राचार्य पदाच्या प्रस्तावाबाबत...938_18.0420184/18/2018
स्वायत्त महाविद्यालये व स्वायत्त परिसंस्थांमधील शिक्षकांच्या निवड प्रक्रियेसंदर्भात.238_2911201711/29/2017
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सहाव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षकांची वेतन निश्चिती निवड श्रेणी (कॅस) निश्चित करण्यात येत असल्याबाबत (CCO/2213, dt.31/10/2017).letter and formate 2017_3110201710/31/2017
Regarding equivalent engineering faculty(CCO/1541, dt.01/09/2017)1541_4920179/4/2017
Regarding advertise for teaching post. CCO/1290, dt. 22/07/2017)1290_22_07_20177/22/2017
Regarding essential of teacher approval for autonomous Colleges/Institutes (CCO/1019, dt. 07/06/2017)1019_8-6-176/8/2017
Regarding facultywise information of Universities and Colleges (CCO/1018, dt. 07/06/2017)1018_8-6-176/8/2017
Regarding minimum required qualification of committee members for the selection of teachers post.(CCO/842, dt. 11/05/2017)regarding Teachers Approval for Academic Year 2017-18._11-5-175/11/2017
Regarding age of extension of Director.(CCO/650, dt. 31/03/2017)650-31-3-173/31/2017
Regarding relaxation of 5% to the categories mention below of the post of teachers in the colleges affiliated SPPU.(CCO/306, dt. 13/02/2017)306-13-2-172/13/2017
Regarding minimum required qualification of committee members for the selection of teachers post.(CCO/307, dt. 13/02/2017)307-13-2-172/13/2017
Regarding while sending proposals for teacher approval and selection committee reports should be signed by approved Principal only.(CCO/309, dt. 13/02/2017)309-13-2-172/13/2017
Compliance of discrepancies in the proposal of teacher approval.(CCO/199, dt. 28/01/2017)199_30-1-171/30/2017
 Regarding CAS Camp - AGP (6000 to 7000) & (7000 to 8000) Pune District.(CCO/4089, dt. 14/12/2016)4089-14-12-1612/14/2016
Regarding CAS Camp - AGP (6000 to 7000) & (7000 to 8000). (CCO/2098, dt. 19/11/2016)2098-19-11-1611/19/2016
Regarding extension of proposal of teacher approval for local selection committee and C.H.B. (CCO/1977, dt. 28/10/2016)extension-of-proposal-of-teacher-approval-28-10-1610/28/2016
Regarding workload of Education Faculty (CCO/1498,dt. 10/09/2016)1498-10-9-169/10/2016
Regarding schedule of Approval Camp 2016-17 (CCO/1503,dt. 10/09/2016)1503-10-9-169/10/2016
Regarding organizing of Selection Committee within six months (CCO/1381, dt. 22/08/2016)1381-22-8-168/22/2016
Regarding Ph.D. condition (CCO/1361, dt. 16/08/2016)1361-18-8-168/18/2016
Regarding getting sanction of work load and checking of roster.(CCO/1297, dt. 03/08/2016)1297-4-8-468/4/2016
Regarding sending information of Associate Professor and Professor in your College under CAS. (CCO/1294, dt. 03/08/2016)1294-3-8-168/3/2016
Regarding submitting Institution's resolution and undertaking for the post of Acting Principal / Director.(CCO/1295, dt. 03/08/2016)1295-3-8-168/3/2016
1 - 30Next