Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Re designation Assistant Professor to Associate Professor.Re-designation_260920239/26/2023
Extension date for submission of teachers approval proposals.extension of date_150920239/15/2023
Circular No 199/2023 Teacher's & Principal's Norms for B.Sc. (Cyber & Digital Science), B.Sc.(Fashion Design), M.Sc. (Computer Applications) & B.Sc. (Aviation) courses.Circular No 199-2023_090920239/9/2023
Circular no. 195/2023 : शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मधील प्रस्तावातील त्रुटी पुर्ततेबाबत.20230905134841_050920239/5/2023
Circular Regarding Filling Vacant Teaching Post.2787_040920239/4/2023
Circular no. 182/2023 : Regarding Selection Committee Report Submission.20230811204357_110820238/11/2023
Circular no. 154/2023 : Regarding extension date of continuation of teachers approval.20230802200602_020820238/2/2023
Circular No. 119/2023 : Regarding Pharmacy Teacher Approval Norms.20230619202112_190620236/19/2023
Circular no. 102/2023 process for 2023-2024 (Adhoc and Continuation).Circ no.102 Approval Process for 2023-24_070620236/7/2023
Circular no. 103/2023 regarding online meeting of all affiliated colleges/recog.Inst. for changes in the Teachers Approval System.Circular no.103_2023._070620236/7/2023
दि. १४/०६/२००६ पूर्वी विहित निवड समितीमार्फत नियुक्त व विद्यापीठाने नियमित मान्यता दिलेल्या एम.फिल. अर्हताधारक अध्यापकांना नेट अर्हतेमधून सूट मिळण्यासाठीचे प्रस्ताव सादर करणेबाबत. (Circular No. 55/2023)20230417200622_170420234/17/2023
विद्यापीठाशी संलग्न स्वायत्त महाविद्यालये /मान्यता प्राप्त परिसंस्थांमधील अध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांचेकडून सेवा विषयक बाबी व इतर संदर्भात विद्यापीठाकडे प्राप्त होणाऱ्या तक्रारीबाबत.34(3)_230220232/23/2023
कॅस(CAS)अंतर्गत छाननी-नि-मूल्यांकन समितीच्या शिबीराबाबत.23_310120231/31/2023
Circular No 463/2022, Reg. Updated information of University Approved Principal/Directors/Teachers in college profileCir. 463-2022_0612202212/6/2022
Circular No. ३३२/२०२२ , तासिका तत्वावरील अध्यापकांच्या नियुक्तिबाबत.20221117194525_1711202211/17/2022
Extension of date for submission proposal for Teachers Approval appointed on CHB/Adhoc Basis Academic Year 2022-23.Scan0100_2010202210/20/2022
कॅस(CAS)अंतर्गत पदोन्नतीचा मानीव दिनांकाबाब.Circular 204_120720227/12/2022
Circular No 190/2022, विषय : तात्पुरत्या स्वरूपात (Adhoc) नियुक्त केलेल्या उमेदवारांच्या शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ करीता (Continuation) मान्यतेबाबत.Circular No. 190_290620226/29/2022
Circular No 184/2022, Reg. बिगर नेट/सेट अध्यापकांच्या शिक्षक मान्यतेबाबत. Circular 184_270620226/27/2022
 Circular No 168/2022, Reg. the submission of teacher recognition proposals of the candidates appointed by the selection committee within the prescribed time.Scan0011_090620226/9/2022
Circular No 169/2022, Reg. receipt of promise letter from the employee in respect of overdue amount.Scan0012_090620226/9/2022
Regarding Minority Selection Committee.122_170520225/17/2022
कॅस (CAS) अंतर्गत निवड समितीने शिफारस केलेले प्रस्ताव ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणेबाबत.93_040520225/4/2022
 Circular No 87/2022, Reg CHB Approval Academic Year 2021-22.Circular No 87.2022, Reg CHB Approval Academic Year 2021-22-converted_230420224/23/2022
संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील अध्यापकांच्या कॅस अंतर्गत प्रलंबित प्रकरणाबाबत.61_080320223/8/2022
Regarding Appointing of Head of the Department in Affiliated College/Recognized Institution (VC Order).20 VC Order_220120221/22/2022
विद्यार्थी-पालक, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी व शैक्षणिक संस्था यांच्या अडी-अडचणी सोडविण्यासंदर्भात.2814_1511202111/15/2021
महाराष्ट्र स्टेट फॅकल्टी डेव्हलपमेंट अकॅडेमी (MSFDA) यांनी प्रसिद्ध केलेली जाहिरातीबाबत ..2715_1011202111/10/2021
Regarding Extended dates to submitting the approval proposals.2704_3010202110/30/2021
वास्तुशाश्त्र या अभ्यासक्रमाच्या शिक्षक मान्यता देण्यासाठी व्यावसायिक अनुभव ग्राह्य धरणेबाबत...288_1410202110/14/2021
1 - 30Next