Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
सेवाअंतर्गत प्रगती योजनेनुसार (CAS) प्राध्यापक पदाच्या शिबिराचे वेळापत्रक.3348_28.12202012/28/2020
CAS Interviews..3603_22.12202012/22/2020
प्राध्यापक पदाच्या कॅस(CAS)मुलाखतीबाबत..3598_21.12202012/21/2020
कॅस अंतर्गत प्राध्यापक पदांच्या मुलाखतीबाबत.3591_18.12202012/18/2020
वेतन स्थाननिश्चिती कॅस शिबीराबाबत.3590_18.12202012/18/2020
Regarding Professor CAS.3650_15.12202012/15/2020
विनाअनुदानित महाविद्यालये व परीसंस्थांच्या अडचणीबाबत..img001_12.12202012/12/2020
प्राध्यापकांच्या CAS शिबिराबाबत...IMG_123_0002_12.12202012/12/2020
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ या वर्षाकरिता ॲडहॉक बेसिस शिक्षक मान्यतेच्या मुदतवाढीबाबत...3149_20.10202010/20/2020
कॅस (CAS)अंतर्गत प्राध्यापकांच्या मुलाखतीबाबत .1984_21.0920209/21/2020
 कॅस (CAS)अंतर्गत प्राध्यापक पदांच्या मुलाखतीबाबत.1934_17.0920209/17/2020
Webinar on "Online Education".1471_11.0820208/11/2020
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ या वर्षाकरिता ॲडहॉक बेसिस शिक्षक मान्यतेबाबत(मुदतवाढ)...1430_24.0720207/24/2020
तासिका तत्त्वावरील नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे शिक्षक मान्यतेचे प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर करणेबाबत.1422_13.0720207/13/2020
महाविद्यालयीन शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत..1392_08.0720207/8/2020
शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ वर्षाकरिता ऍडहॉक  बेसिस शिक्षक मान्यता.13066/19/2020
Circular no 116/2020: Commencement of Academic..1280_13.0620206/13/2020
स्थानिक निवड समितीने शिफारस करून नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे व तासिका तत्वावर नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे शिक्षक मान्यतेचे प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर करण्याबाबत..1253_29.0420204/29/2020
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषानुसार प्राध्यापकांची स्थान निश्चिती (कॅस) करण्याबाबत (मुदतवाढ).757_09.0320203/9/2020
शैक्षणिक कामगिरी निर्देशांक (API) तपासणी शिबीराबाबत..698_06.0320203/6/2020
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषानुसार प्राध्यापकांची स्थान निश्चिती (कॅस) करण्याबाबत (मुदतवाढ).673_05.0320203/5/2020
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषानुसार प्राध्यापकांची स्थान निश्चिती (कॅस) करण्याबाबत..618_02.0320203/2/2020
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषानुसार प्राध्यापकांच्या स्थान निश्चिती (कॅस) करण्याबाबत..520_25.0220202/25/2020
महाविद्यालये/संस्थेतील शिक्षकांनी टीचर्स प्रोफाईलमध्ये त्यांच्या पदनामात बदल झाल्याबाबतची नोंद दि. ३१ जानेवारी, २०२० पर्यंत अद्ययावत करण्याबाबत.CCO 58_09.0120201/9/2020
विद्यापीठ अनुदान अयोग/अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षकांची वेतननिश्चिती निवडश्रेणी(CAS) निश्चित करण्याबाबतचे शिबीर आयोजनाबाबत..42_06.01.20201/6/2020
पेन्शन आठवडा साजरा करणेबाबत.2844_30.11.201911/30/2019
शारीरिक शिक्षण संचालक या पदाच्या 'फिजिकल फिटनेस' बाबत.273_15.11.201911/15/2019
शासन निर्णय क्र. Misc-२०१८/C.R.-५६/१८/UNI-1, दि. ८ मार्च, २०१९ नुसार कार्यवाही करणेबाबत.2429_15.11.201911/15/2019
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षकांच्या कॅस अंतर्गत स्थाननिश्चिती करण्याबाबतच्या शिबिरासंदर्भात..2270_18.10201910/18/2019
स्थानिक निवड समितीने शिफारस करून नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे मान्यतेचे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत..1685_17.0820198/17/2019
1 - 30Next