Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
महाविद्यालये/संस्थेतील शिक्षकांनी टीचर्स प्रोफाईलमध्ये त्यांच्या पदनामात बदल झाल्याबाबतची नोंद दि. ३१ जानेवारी, २०२० पर्यंत अद्ययावत करण्याबाबत.CCO 58_09.0120201/9/2020
विद्यापीठ अनुदान अयोग/अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांच्या सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षकांची वेतननिश्चिती निवडश्रेणी(CAS) निश्चित करण्याबाबतचे शिबीर आयोजनाबाबत..42_06.01.20201/6/2020
पेन्शन आठवडा साजरा करणेबाबत.2844_30.11.201911/30/2019
शारीरिक शिक्षण संचालक या पदाच्या 'फिजिकल फिटनेस' बाबत.273_15.11.201911/15/2019
शासन निर्णय क्र. Misc-२०१८/C.R.-५६/१८/UNI-1, दि. ८ मार्च, २०१९ नुसार कार्यवाही करणेबाबत.2429_15.11.201911/15/2019
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षकांच्या कॅस अंतर्गत स्थाननिश्चिती करण्याबाबतच्या शिबिरासंदर्भात..2270_18.10201910/18/2019
स्थानिक निवड समितीने शिफारस करून नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे मान्यतेचे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत..1685_17.0820198/17/2019
विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेअंतर्गत वास्तुशास्त्र शिक्षकांच्या पदसंख्येबाबत..1661_10.0820198/10/2019
महाविद्यालयीन शिक्षकांची रिक्त पदांची माहिती पोर्टलवर भरण्याबाबत.1238_20.0620196/21/2019
महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मुंबई, क्र. Misc-2018/C.R.56/18/UNI-1, दि. 10 may,२०१९ रोजीचे शुद्धिपत्रक..gov. GR. 10 may 2019_210520195/21/2019
महाराष्ट्र राज्य उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मुंबई, क्र. Misc-2018/C.R.56/18/UNI-1, दि. 10 may,२०१९ रोजीचे शुद्धिपत्रकCCO1045_200520195/20/2019
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषानुसार शिक्षकांची वेतननिश्चिती निवडश्रेणी(कॅस)पदोन्नती निश्चित करण्यात येत असल्याबाबत..1016_14.0520195/14/2019
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या निकषानुसार शिक्षकांची वेतननिश्चिती निवडश्रेणी(कॅस)निश्चिती करण्यात येत असल्याबाबत..981_10.0520195/10/2019
स्थानिक निवड समितीने शिफारस करून नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे व तासिका तत्वावर नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे शिक्षक मान्यतेचे प्रस्ताव विहित मुदतीत सादर करण्याबाबत..980_10.0520195/10/2019
7th Pay Fixation Verification Camp of University Affiliated Colleges in A'Nagar, Nashik and Pune. 7th Pay Camp_27.0420194/27/2019
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांची दि. ०८ मार्च,२०१९ रोजीची अधिसूचना..Circular no. 69_09.0420194/9/2019
वास्तुशास्त्र विषयासाठी अध्यापक व प्रचार्य पदाच्या शैक्षणिक अर्हतेबाबत .711_30.0320193/30/2019
महाविद्यालय/संस्था यांनी तक्रार निवारण समितीने दिलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करणेबाबत  .307_08.0220192/8/2019
संस्थेने नियुक्त केलेल्या शिक्षकांच्या टिचर प्रोफाईल बाबत..Circular_No.228_14-12-201812/14/2018
अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील विविध पदवी व पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांच्या मान्यतेबाबत.2658_30.11201811/30/2018
महाविद्यालय/संस्थेने सेवापुस्तकाची दुय्यम प्रत त्या-त्या महाविद्यालयातील शिक्षकांना पुरविण्याबाबत ...190_16.10201810/16/2018
महाराष्ट्र राज्य प्राध्यापक महासंघाने दि. २५ सप्टेंबर, २०१८ ते दि. १० ऑक्टोबर, २०१८ या काम बंद आंदोलनाच्या कालावधीमध्ये झालेल्या शैक्षणिक नुकसान भरून काढण्याबाबत...2165_13.10201810/13/2018
Return of the documents to the Colleges/Institutes after completion of Approval process.180_01.10201810/1/2018
सहयोगी प्राध्यापक या पदाबाबत...2065_27.0920189/27/2018
सहाव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षकांची वेतननिश्चिती/निवडश्रेणी (कॅस) निश्चित करण्यात येत असल्याबाबत.. ...1425_230620186/23/2018
एम.एस्सी.(पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी) ही पदव्युत्तर पदवी एखाद्या उमेदवाराने अर्थ सायन्स विषयांतर्गत धारण केली असल्यास 'भूशास्त्र' हा विषय पदवी स्तरावर शिकविण्याबाबत...89_14.0620186/14/2018
स्थानिक निवड समितीने शिफारस करून नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे व तासिका तत्वावर नियुक्त केलेल्या उमेदवारांचे शिक्षक मान्यतेचे प्रस्ताव विहीत मुदतीत सादर करण्याबाबत...1207_26.0520185/26/2018
प्राचार्य पदाच्या प्रस्तावाबाबत...938_18.0420184/18/2018
स्वायत्त महाविद्यालये व स्वायत्त परिसंस्थांमधील शिक्षकांच्या निवड प्रक्रियेसंदर्भात.238_2911201711/29/2017
विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सहाव्या वेतन आयोगानुसार शिक्षकांची वेतन निश्चिती निवड श्रेणी (कॅस) निश्चित करण्यात येत असल्याबाबत (CCO/2213, dt.31/10/2017).letter and formate 2017_3110201710/31/2017
1 - 30Next