Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Interest (2%) on Housing Loan - Circular 2023-2024.Housing Loan Circular 23-24_030420244/3/2024
वैद्यकीय विमा पॉलिसीमध्ये सेवकांच्या नातेवाईकांचा जन्मदिनांक अद्ययावत करणेबाबत.Date of Birth - Mediclaim Circular - 16.02.2024_170220242/17/2024
अंतर्गत परिपत्रक - आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ ची देयके वित्त व लेखा विभागामध्ये जमा करणेबाबत.अंतर्गत परिपत्रक - आर्थिक वर्ष २०२३-२०२४ ची देयके वित्त व लेखा विभागामध्ये जमा करणेबाबत_150220242/15/2024
Budget Meeting Schedule for the year 2024-2025budget circular 2024-25_190120241/19/2024
Postponed of Budget Meeting dt.08,09,10 & 11 January 2024.Postponed Budget Meeting 2024-25_080120241/8/2024
Regarding Submission of Examination Bills.Regarding submission of examination bills_2812202312/28/2023
सेट अभ्यागत निवासातील सभागृहाचे सुधारीत दर.सेट अभ्यागत निवासातील सभागृहाचे सुधारीत दर_Paripatrak No. 321_2023_2712202312/27/2023
Revised Budget Meeting Schedule for the year 2024-2025paripatrak 24-25026_2612202312/26/2023
Budget Meeting Schedule for the year 2024-20252024-25 Budget Meeting Schedule_2112202312/21/2023
Deduction of Mediclaim Policy Premium for the Year 2023-24.Deduction of Mediclaim Policy Premium_2012202312/20/2023
व्याख्यानमाला आयोजन करण्यासाठी देणगी रक्कम रुपये किमान 5,00,000/- स्वीकारण्याबाबत.Lecture Series Circular 11.12.23_1412202312/14/2023
Circular No 289/2023 Regarding Pan Card No and Aadhar Card No Linking.Circular No 289-2023 Regarding Pan Card No and Aadhar Card No Linking_2511202311/25/2023
Education Advance for Non-Teaching Staff - 2023 - 24.Education Adv. Paripatrak 2023-24 No.234-2023 Dt.11.10.2023_1310202310/13/2023
Budget Circular for the year 2024-2025.Budget Paripatrak 2024-25_1210202310/12/2023
Circular regarding "Mediclaim policy for Employee &  Employee's relative for the Year 2023-24".Mediclaim Circular 201-2023 Dt 11.09.2023_1209202310/11/2023
Financial circular tax regime for 2023-24.Finance Circular No.231.2023_0910202310/9/2023
Circular No 194 - विद्यापीठाच्या कार्यक्रमांकरिता अधिकार मंडळावरील सदस्यांना द्यावयाच्या प्रवासभत्याबाबत.Circular No 194 - विद्यापीठाच्या कार्यक्रमांकरिता अधिकार मंडळावरील सदस्यांना द्यावयाच्या प्रवासभत्याबाबत_010920239/1/2023
Field Visit Circular.Field Visit_280820238/28/2023
अंतर्गत परिपत्रक - वित्त व लेखा विभागात खरेदीचे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत .अंतर्गत परिपत्रक - वित्त व लेखा विभागात खरेदीचे प्रस्ताव सादर करण्याबाबत_250820238/25/2023
Circular No 148 खरेदी विविध सेवा यांची देयके वित्त व लेखा विभागामध्ये जमा करावयाच्या मुदतीबाबत.Circular No 148 खरेदी विविध सेवा यांची देयके वित्त व लेखा विभागामध्ये जमा करावयाच्या मुदतीबाबत._220720237/22/2023
Circular No 149 विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पानुसार अर्थतरतूदींचा योग्य विनियोग नियोजनाबाबत.Circular No 149 विद्यापीठाच्या अर्थसंकल्पानुसार अर्थतरतूदींचा योग्य विनियोग नियोजनाबाबत._220720237/22/2023
अंतर्गत परिपत्रक - विद्यापीठाच्या खरेदी समितीच्या सभेबाबत.अंतर्गत परिपत्रक - विद्यापीठाच्या खरेदी समितीच्या सभेबाबत._270620236/27/2023
FINANCE CIRCULAR REGARDING FORM 16.paripatrak 13.06.2023_130620236/13/2023
Distribution of PRAN KIT to SPPU Teaching & Non Teaching employees having DCPS Numbers.circular no. 107_100620236/10/2023
Interest (2%) on Housing Loan - New Circular 2022 - 2023.Housing Loan Circular No 70 Dt.04.05.2023_040520235/4/2023
 Interest (2%) on Housing Loan - Circular 2022-2023.Housing Loan Circular 2022-2023 _030420234/3/2023
Audit Camp of QIP Workshop.QIP Camp Date 23.03.2023 Circular_120320233/12/2023
Circular Regarding Salary for the month of Feb 2023.Circular Regarding Salary for the month of Feb 2023_280220232/28/2023
Check list for QIP Workshop F. Y. 2022-2023.Check List for QIP Workshop 2022 - 2023_140220232/14/2023
शास्त्रीय सामग्री व उपकरणेकार्यालयीन साधने यांच्या खरेदी प्रस्तावाबाबत.Circular No. 02-2023 शास्त्रीय सामग्री व उपकरणेकार्यालयीन साधने यांच्या खरेदी प्रस्तावाबाबत._130120231/13/2023
1 - 30Next