Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
एम.फिल./पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्यासाठीच्या मुदतवाढीबाबतएम.फिल.पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी _11_03_20173/11/2017
एम.फिल./पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी सादर करण्यात येणारे प्रबधिका / प्रबंध (Dissertation/Thesis) दोन्ही बाजूने छपाई करण्याबाबत..एम.फिल.पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी सादर करण्यात येणारे प्रबधिका प्रबंध दोन्ही बाजूने छपाई करण्याबाबत_10_03_20173/10/2017
पीएच. डी . अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती ऑनलाईन अद्ययावत करणेबाबत (Ph. D. Tracking System 2016).  Ph. D. Tracking System 2016-3-3-173/3/2017
एम.फिल./पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करणेबाबत(M.Phil.Ph.D. Admission 2017-2018)-25-2-172/25/2017
पीएच. डी . अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती ऑनलाईन अद्ययावत करण्यासाठीच्या मुदतवाढीबाबत  (Ph. D. Tracking System 2016). Ph. D. Tracking System 2016)_18-1-171/18/2017
Ph.D. viva on 19th January_13-1-171/13/2017
Regarding-Minimum-standards-and-procedure-for-award-of-M.Phil-PhD-degreeregarding-minimum-standards-and-procedure-for-award-of-MPhil-PhD-degree _6-1-171/6/2017
Regarding Revised Ph.D. RulesRevised_Rules_phd_6-1-171/6/2017
Ph.D. student regarding Ph.D. confimation letterImage (40)_5-1-171/5/2017
पीएच. डी . अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती ऑनलाईन अद्ययावत करण्यासाठीच्या मुदतवाढीबाबत  (Ph. D. Tracking System 2016).PhDTrackingSystem2016-31-12-1612/31/2016
पीएच. डी . अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती ऑनलाईन अद्ययावत करणेबाबत (Ph. D. Tracking System 2016)पीएच. डी . अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची माहिती ऑनलाईन अद्ययावत करणेबाबत 6-12-1612/6/2016
Notification of M. Phil. / Ph. D. Stipend 2015-16.notification-for-MPhil-PhD-Stipend-2015-165/20/2016
VC Order regarding M.Phil / Ph. D Fee.VC_Order2-3-163/2/2016
Course Work for Degree of Doctor of Philosophy (Ph.D.) for Management FacultyCourse_Work_Degree_Doctor_PhilosophyManagement_Faculty_26-12-1512/26/2015
Regarding Notification for M. Phil. Admission 2015-16notification-for-mphil-admission-2015-16-9-10-1510/9/2015
VC Order regarding Ph. D / M.Phil Fee For University DepartmentVC-Order-regarding-PhD-MPhil-Fee-For-University-Department-201510/5/2015
Regarding Notification for Ph. D. Admission 2015-16notification-for-phd-admission-2015-1610/5/2015