Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्यास मुदतवाढीबाबत.. (Ph.D. Admission Process 2023-24)PGS _ 4030_300920239/30/2023
Local Holidays 2023 for University Departments, Affiliated Colleges and Institutes.207_2023_210920239/21/2023
पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्यास मुदतवाढीबाबत.PGS_3910_210920239/21/2023
पीएच.डी. घोषित झालेल्या संशोधकांचे प्रबंध शोधगंगा या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करणेबाबत.PGS 3788_110920239/11/2023
पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत (Ph.D. Admission Process 2023-24).Circular 196_2023_050920239/5/2023
Regarding Admission Cancellation and refund of fees for the A.Y.2023-24.Circular No.152-2023_310720237/31/2023
भारतरत्न जे.आर.डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजनेच्या अर्जास मुदतवाढ देणेबाबत.PGS-3018_060720237/6/2023
भारतरत्न जे.आर.डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजनेच्या अर्जास मान्यता देणेबाबत.PGS-2800_210620236/21/2023
विद्यापीठ विभागातील संशोधन केंद्रात बाह्य मार्गदर्शकाना संशोधन मार्गदर्शक म्हणून सहयोगी होण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे.Circular 80-2022_050620236/5/2023
Notification of Second Round of Interviews for admission to Ph. D. in Bioinformatics/Biotechnology at Bioinformatics Centre, SPPU.Notification-Interviews-Admission-Ph.D.-Bioinformatics and Biotechnology-Bioin-2023186-03.05.20235/3/2023
भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजना.Circular No. 61_25_04_20234/25/2023
Ph.D. Admission Process 2022- IInd Round (Extension).PGS 1940_200420234/20/2023
Ph.D. Admission Process 2022- IInd Round (Scholarship).Circular No. 52-2023_060420234/6/2023
Ph.D. Admission Process 2022- IInd Round (Extension)PGS-1512_2703233/27/2023
List of Candidates Selected and Notice of Admission to Ph.D. in Bioinformatics.List-Selected-Candidates-and-Notice-Admission-Ph.D.-Bioinformatics-Bioin-2023-139_270320233/27/2023
Ph.D. Admission Process 2022 (IInd Round) - Instructions to Students.Circular 43-2023_210320233/21/2023
Ph.D. Admission Process 2022- IInd Round.Circular 42- 2023_200320233/20/2023
Circular - Ph.D. Admission Interview Process 2022-23.Ph.D. Interview 22-23_060320233/6/2023
विद्यार्थी सुरक्षा विमा, विद्यार्थी कल्याण निधी, विद्यार्थी आरोग्य सेवा योजना, आपत्कालीन निधी, विद्यापीठ क्रीडा मंडळ व शारीरिक शिक्षण मंडळ निधी, नोंदणी शुल्क, संगणक शुल्क व विकास निधीतील विद्यापीठ हिस्सा ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याच्या मुदतवाढीबाबतPGS.1147 - Pro-rata_030320233/3/2023
Circular - Ph.D. Admission Interview Process 2022.Interview Date Extension_130220232/13/2023
विद्यार्थी सुरक्षा विमा, विद्यार्थी कल्याण निधी, विद्यार्थी आरोग्य सेवा योजना, आपत्कालीन निधी, विद्यापीठ क्रीडा मंडळ व शारीरिक शिक्षण मंडळ निधी, नोंदणी शुल्क, संगणक शुल्क व विकास निधीतील विद्यापीठ हिस्सा ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याच्या मुदतवाढीबाबत.New Doc 2023-02-07 13.44.16_070220232/7/2023
Ph.D. Admission Process 2022.Circular - Ph.D. Admission process 2022_200120231/20/2023
Notification-Schedule of Interviews for admission to Ph. D. in Bioinformatics and Biotechnology at Bioinformatics Centre.Notification-Interviews-Ph.D-Bioin-and-Biotech-admission-Bioin-2022-014, dated_090120231/9/2023
विद्यार्थी सुरक्षा विमा, विद्यार्थी कल्याण निधी, विद्यार्थी आरोग्य सेवा योजना, आपत्कालीन निधी, विद्यापीठ क्रीडा मंडळ व शारीरिक शिक्षण मंडळ निधी, नोंदणी शुल्क, संगणक शुल्क व विकास निधीतील विद्यापीठ हिस्सा ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याच्या मुदतवाढीबाबत.PGS - 6337_040120231/4/2023
Circular - Ph.D. Admission Process 2022.Circular Ph.D. Admission 2022_2912202212/29/2022
Circular - Ph.D. Admission Process.Circular Ph.D. Admission Process_2612202212/26/2022
Interview for Ph. D. (Defence and Strategic Studies) Admission 2022-23.Notification Ph.D_2312202212/23/2022
विद्यार्थी सुरक्षा विमा, विद्यार्थी कल्याण निधी, विद्यार्थी आरोग्य सेवा योजना, आपत्कालीन निधी, विद्यापीठ क्रीडा मंडळ व शारीरिक शिक्षण मंडळ निधी, नोंदणी शुल्क, संगणक शुल्क व विकास निधीतील विद्यापीठ हिस्सा ऑनलाईन पद्धतीने पाठविण्याबाबत शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३Circular No. 474_1612202212/16/2022
Admin & Academic Audit of Research Centers.Admin and Academic Audit of Research Centers_3011202211/30/2022
Instructions to Research Centres for Personal Interview to Ph.D. Programme Admission 2022-23.Instruction to Research Center_2611202211/26/2022
1 - 30Next