Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Admin & Academic Audit of Research Centers.Admin and Academic Audit of Research Centers_3011202211/30/2022
Instructions to Research Centres for Personal Interview to Ph.D. Programme Admission 2022-23.Instruction to Research Center_2611202211/26/2022
Instructions to the candidates for Personal Interview for Ph.D. Admission 2022-23.Instruction to Candidates_2611202211/26/2022
Circular - Ph.D. Admission Process 2022.Ph.D. Admission 2022_1211202211/12/2022
पीएच.डी. अभ्यासक्रम प्रवेश प्रक्रिया २०२२.Circular - PET Exam 2022_2110202210/21/2022
Higher Education Scholarship Test - 2023.Circular - Higher Education Scholarship Test - 2023_2110202210/21/2022
महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करण्याबाबत.महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जांची तात्काळ पडताळणी करण्याबाबत_1110202210/11/2022
Extension of Last Date for Online Applications for Ph.D. Admission & change of Centre Option.PET Extention_0710202210/7/2022
Extension of Last Date for Online Applications for Ph.D. Admission.extension pet 22_300920229/30/2022
Post Graduate Programme - Partly by paper and partly by research program (P.G. PPPR).PG Programme- Partly by paper and partly by Research Program_210920229/21/2022
Ph. D. Admission  Notification 2022.PET Exam -2022-Advt._150920229/15/2022
पीएच.डी. अभ्यासक्रमाची मौखिक परीक्षा आभासी किंवा प्रत्यक्ष पद्धतीने सुरु ठेवण्याबाबत.circular-252_120920229/12/2022
 कोविड १९ कालावधीमध्ये शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकरिता  'सेतू अध्ययन उपक्रम' राबविणेबाबत.Circular No. 245_020920229/2/2022
कोविड १९ - ज्ञान सुधार उपचारात्मक उपक्रम राबविणेबाबत.Circular - कोविड १९ - ज्ञान सुधार उपचारात्मक उपक्रम राबविणेबाबत._250820228/25/2022
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (BANRF -2021) साठी पीएच. डी. च्या विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्याबाबत.PGS 4168_240820228/24/2022
पी.एच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकांकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्यासाठीच्या मुदतवाढीबाबत.circular - Ph.D. Admission Process 2022_190820228/19/2022
OEE for Diploma and P.G. Diploma Courses to be held on 24th August 2022.Circular No. 226_170820228/17/2022
सन २०२२ च्या स्थानिक सुट्टया.Circular No. 223_10_0820228/10/2022
Regarding Admission Cancellation and refund of fees for the A.Y.2022-23.Circular No.218_080820228/8/2022
 "अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना व दिव्यांगजन विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना " सन २०२२-२३ करिता विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करणेबाबत.PGS -3844_030820228/3/2022
पी.एच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकांकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करणेबाबत.Ph.D. Admission Process 2022_010820228/1/2022
Centrally Sponsored Scheme of Post Matric Scholarship for ST Students for the year 2022-23.New Doc 2022-08-01 11.47.14_010820228/1/2022
विद्यापीठ विभागातील अभ्यासक्रमांचे शिक्षण शुल्क व प्रयोगशाळा शुल्क श्रेयांकाप्रमाणे (क्रेडिट) (Per credit) लागू करण्याबाबत.Circular No. 206_220720227/22/2022
Ph.D. Course Work and Skill Based Courses, Human Rights and Cyber/Information Security Credits revised fees.Circular_110720227/11/2022
गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती "अर्ज स्वीकृतीच्या मुदतवाढीबाबत.गुणवंत शिष्यवृत्ती_090720227/9/2022
 Notification for Admission to Post Graduate Courses (PG)/Under Graduate Courses (UG)/Integrated Interdisciplinary Curses (Academic Year 2022-23) Online Entrance Exam (OEE).Annexure_A Circular No. 177_090720227/9/2022
Notification for Admission to  Various Diploma Courses (Academic Year 2022-23) Online Entrance Exam (OEE).Annexure_B Circular No. 178_090720227/9/2022
Notification for Admission to Various Certificate & Short term Diploma Courses (Academic Year 2022-23).Annexure_C Circular No. 185_090720227/9/2022
कोरोना पार्श्वभूमीवर पालक गमावलेल्या विद्यार्थ्यांना सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षामध्ये शुल्क माफीच्या सवलतीबाबत.Covid-19 Circular_090720227/9/2022
विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून व इतर संस्थेकडून मंजूर झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीसाठी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत.Circular No.175_130620226/13/2022
1 - 30Next