Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Vacant Seats for Ph.D. Admission - 2019-2020 ( II nd Round) 13-07-2020.Vacant Seats for Ph.D. Admission - 2019-2020 ( II nd Round) 13-07-2020_13.072020New7/13/2020
Vacant Seats for M.Phil. Admission - 2019-2020 ( II nd Round)  13-07-2020.Vacant Seats for M.Phil. Admission - 2019-2020 ( II nd Round) 13-07-2020_13.072020New7/13/2020
M.Phil./Ph.D. Admission Process 2020 Option for Change of Research Centre for Second Round.1099_13.072020New7/13/2020
Exemption from M. Phil./Ph.D. PET Entrance Examination.Circular No. 202_11.0720207/11/2020
M.D./M.S. As New Eligibility for Ph.D. Programme.Circular No. 201__11.0720207/11/2020
Extension for submission of M.Phil/ Ph.D. Dissertation/Thesis.Circular No. 1972020_08.0720207/8/2020
circular regarding V.C. Order.10326/29/2020
Vacant Seats for Ph.D. Admission - 2019-2020 ( II nd Round) 24-06-2020.Vacant Seats for Ph.D. Admission - 2019-2020 ( II nd Round) 24-06-2020_24.0620206/24/2020
Vacant Seats for M.Phil. Admission - 2019-2020 ( II nd Round)  24-06-2020.Vacant Seats for M.Phil. Admission - 2019-2020 ( II nd Round) 24-06-2020_24.0620206/24/2020
विद्यापीठ विभाग / मान्यताप्राप्त संशोधन केंद्र येथे संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या एम.फिल./पीएच.डी. मौखिक परीक्षे (Viva-Voce) बाबत.. 989_12.0620206/12/2020
विद्यापीठ विभाग / मान्यताप्राप्त संशोधन केंद्र येथे संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मौखिक परीक्षे (Viva-Voce) बाबत.. Viva Voce Circular No. 113_08.0620206/8/2020
Vacant Seats for M.Phil. Admission - 2019-2020 ( II nd Round) 13-03-2020.Vacant Seats for M.Phil. Admission - 2019-2020 ( II nd Round) 13-03-2020_13.0320203/13/2020
Vacant Seats for Ph.D. Admission - 2019-2020 ( II nd Round)13-03-2020.Vacant Seats for Ph.D. Admission - 2019-2020 ( II nd Round)13-03-2020_13.0320203/13/2020
Circular regarding - Pre-registration course work for Ph.D. Students - Research and Publication Ethics (RPE).Circular regarding - Pre-registration course work for Ph.D. Students - Research and Publication Ethics (RPE)_03.0320203/3/2020
विद्यापीठ विभाग व संलग्नित महाविद्यालय/ परिसंस्था येथील अनुदानित / विनाअनुदानित तत्वावर सुरू असलेल्या पदवी, पदव्यूत्तर, पदविका, प्रमाणपत्र, एम.फिल , पीएच.डी  इ . अभ्याक्रमासाठी शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून लागू करण्यात  आलेली नवीन शुल्क रचना.FEES 2020-21_29.0220202/29/2020
एम.फिल./पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या फेरीच्या  प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत मुदतवाढ .M.Phil. Ph.D. Vacancies_08.0220202/8/2020
Exemption from M.Phil. Ph.D. PET Entrance Examination.Exemption from M.Phil. Ph.D. PET Entrance Examination_24.0120201/24/2020
एम.फिल./पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या फेरीच्या  प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत.M.Phil. Ph.D. Vacancies_21.0120201/21/2020
Selected  candidate for Ph.D.  Instrumentation Science Admission.Ph.D. selection_06.01.20201/6/2020
Notification of Ph.D. Admission Interview( 2019-20) –Dept. of  Environmental Science.Dept-Env-Sci-PHD-Interview-Notice-Nov-2019 _SPPU_11.11201911/11/2019
पीएच.डी. प्रवेश प्रक्रिया २०१९-२० अंतर्गत मुलाखतींचे आयोजनमराठी विषयातील पीएचडी मुलाखतीसंदर्भात सूचना _08.11.201911/8/2019
Revised Vacant Seats for Ph.D. Admission 2019. Revised Vacant Seats for Ph.D. Admission 2019_24.10201910/24/2019
Revised Vacant Seats for Ph.D. Admission 2019.Revised Vacant Seats for Ph.D. Admission 2019. 19-10-19_22.10201910/22/2019
Revised Vacant Seats for M.Phil Admission 2019-20.Revised Vacant Seats for M.Phil Admission 2019-20 (19-10-2019)_22.10201910/22/2019
Revised Vacant Seats for M.Phil / Ph.D. Admission 2019.Revised Vacant Seats for Ph.D. Admission 2019. 04-10-19_07.10201910/7/2019
Revised Vacant Seats for M.Phil Admission 2019.Revised Vacant Seats for M.Phil Admission 2019- 04-10-2019_04.10201910/4/2019
Revised Vacant Seats for Ph.D. Admission 2019. Revised Vacant Seats for Ph.D. Admission 2019. 04-10-19_10.04201910/4/2019
Revised Vacant Seats for Ph.D. Admission 2019.Revised Vacant Seats for Ph.D. Admission 2019. 28-09-19_28.0920199/28/2019
Revised Vacant Seats for M.Phil Admission 2019.Revised Vacant Seats for M.Phil Admission 2019- 28-09-2019_28.0920199/28/2019
Instructions to Research Center for Personal Interview M.Phil./Ph.D. Admission 2019.Personal Interview for M.Phil._Ph.D. Admission 2019 for Research Centres_28.0920199/28/2019
1 - 30Next