Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
Extension of date for submission of thesis for terminal M.Phil. / Ph. D. students2645_31.12.202012/31/2020
मा. सर्वोच्च न्यायालयाने एसईबीसी आरक्षणास दिलेल्या अंतरिम स्थगितीच्या आदेशास अनुसरून सन २०२०-२१ मधील शैक्षणिक संस्थामधील प्रवेशाबाबत करावयाच्या कार्यवाही बाबत.324_03.12202012/3/2020
एसईबीसी आरक्षणा संदर्भात  शासन निर्णय दि.२४ नोव्हेंबर, २०२०.SEBC RESERVATION GR_02.12202012/2/2020
Circular for Research Centre ''Personal Interview for M.Phil.-Ph.D. Admission 2019-20'' II nd Round.Circular for Research Centre ''Personal Interview for M.Phil.-Ph.D. Admission 2019-20'' II nd Round_09.11202011/9/2020
Circular for Students ''Personal Interview for M.Phil.-Ph.D. Admission 2019-20'' IInd Round.Circular for Students ''Personal Interview for M.Phil.-Ph.D. Admission 2019-20'' IInd Round_09.11202011/9/2020
Research Methodology Course for M.Phil./Ph.D. Students on Moodle.Research Methodology for M.Phil-Ph.D Students-merged_17.0920209/17/2020
Implementation of the scheme of "AICTE Doctoral Fellowship (ADF)" in transformation of ongoing "NDF Scheme".fellowship_26.0820208/26/2020
पीएच. डी. अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संशोधनाबाबतची माहिती अद्ययावत करणे, तसेच प्रोग्रेस रिपोर्ट, पुनर्नावनोंदणी अर्ज, घोषवारा (Synopsis), प्रबंध (Thesis) इ. ऑनलाईन पद्धतीने Ph. D. Tracking System वर सादर करणेबाबत.   Circular_218-2020_पीएच. डी. अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संशोधनाबाबतची माहिती अद्ययावत करणे_21.0820208/21/2020
Vacant Seats for M.Phil / Ph.D. Admission 2019-2020 31-07-2020 ( II nd Round)Vacant Seats for Ph.D. Admission - 2019-2020 ( II nd Round) 31-07-2020_31.0720207/31/2020
Vacant Seats for M.Phil. Admission - 2019-2020 ( II nd Round)  29-07-2020.Vacant Seats for M.Phil. Admission - 2019-2020 ( II nd Round) 29-07-2020_29.0720207/29/2020
Vacant Seats for Ph.D. Admission - 2019-2020 ( II nd Round) 29-07-2020.Vacant Seats for Ph.D. Admission - 2019-2020 ( II nd Round) 29-07-2020_29.0720207/29/2020
पीएच. डी. अभ्यासक्रमास प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या संशोधनाबाबतची माहिती अद्ययावत करणे, तसेच प्रोग्रेस रिपोर्ट, पुनर्नावनोंदणी अर्ज, घोषवारा (Synopsis), प्रबंध (Thesis) इ. ऑनलाईन पद्धतीने Ph. D. Tracking System वर सादर करणेबाबत.Circular_29.0720207/29/2020
M.Phil./Ph.D. Admission Process 2020 Option for Change of Research Centre for Second Round.1099_13.0720207/13/2020
Vacant Seats for Ph.D. Admission - 2019-2020 ( II nd Round) 13-07-2020.Vacant Seats for Ph.D. Admission - 2019-2020 ( II nd Round) 13-07-2020_13.0720207/13/2020
Vacant Seats for M.Phil. Admission - 2019-2020 ( II nd Round)  13-07-2020.Vacant Seats for M.Phil. Admission - 2019-2020 ( II nd Round) 13-07-2020_13.0720207/13/2020
Exemption from M. Phil./Ph.D. PET Entrance Examination.Circular No. 202_11.0720207/11/2020
M.D./M.S. As New Eligibility for Ph.D. Programme.Circular No. 201__11.0720207/11/2020
Extension for submission of M.Phil/ Ph.D. Dissertation/Thesis.Circular No. 1972020_08.0720207/8/2020
circular regarding V.C. Order.10326/29/2020
Vacant Seats for M.Phil. Admission - 2019-2020 ( II nd Round)  24-06-2020.Vacant Seats for M.Phil. Admission - 2019-2020 ( II nd Round) 24-06-2020_24.0620206/24/2020
Vacant Seats for Ph.D. Admission - 2019-2020 ( II nd Round) 24-06-2020.Vacant Seats for Ph.D. Admission - 2019-2020 ( II nd Round) 24-06-2020_24.0620206/24/2020
विद्यापीठ विभाग / मान्यताप्राप्त संशोधन केंद्र येथे संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या एम.फिल./पीएच.डी. मौखिक परीक्षे (Viva-Voce) बाबत.. 989_12.0620206/12/2020
विद्यापीठ विभाग / मान्यताप्राप्त संशोधन केंद्र येथे संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या मौखिक परीक्षे (Viva-Voce) बाबत.. Viva Voce Circular No. 113_08.0620206/8/2020
Vacant Seats for M.Phil. Admission - 2019-2020 ( II nd Round) 13-03-2020.Vacant Seats for M.Phil. Admission - 2019-2020 ( II nd Round) 13-03-2020_13.0320203/13/2020
Vacant Seats for Ph.D. Admission - 2019-2020 ( II nd Round)13-03-2020.Vacant Seats for Ph.D. Admission - 2019-2020 ( II nd Round)13-03-2020_13.0320203/13/2020
Circular regarding - Pre-registration course work for Ph.D. Students - Research and Publication Ethics (RPE).Circular regarding - Pre-registration course work for Ph.D. Students - Research and Publication Ethics (RPE)_03.0320203/3/2020
विद्यापीठ विभाग व संलग्नित महाविद्यालय/ परिसंस्था येथील अनुदानित / विनाअनुदानित तत्वावर सुरू असलेल्या पदवी, पदव्यूत्तर, पदविका, प्रमाणपत्र, एम.फिल , पीएच.डी  इ . अभ्याक्रमासाठी शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ पासून लागू करण्यात  आलेली नवीन शुल्क रचना.FEES 2020-21_29.0220202/29/2020
एम.फिल./पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या फेरीच्या  प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत मुदतवाढ .M.Phil. Ph.D. Vacancies_08.0220202/8/2020
Exemption from M.Phil. Ph.D. PET Entrance Examination.Exemption from M.Phil. Ph.D. PET Entrance Examination_24.0120201/24/2020
एम.फिल./पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या दुसऱ्या फेरीच्या  प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत.M.Phil. Ph.D. Vacancies_21.0120201/21/2020
1 - 30Next