Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
विद्यापीठ विभागातील एम.फिल.पीएच.डी. मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकासाठीची मार्गदर्शक तत्वे..विद्यापीठ विभागातील एम.फिल.- पीएच.डी. मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकासाठीची मार्गदर्शक तत्वे_13.0820198/13/2019
Notification for Extension of last date for Online Application of M. Phil./Ph.D. Entrance Examination - 2019.Extension of last date for Online Application_01.0720197/1/2019
Revised Vacant Seats for Ph. D. Admission -2019.Revised Vacant Seats for Ph.D. Admission 2019. 28-6-19_28.0620196/28/2019
Revised Vacant Seats for Ph. D. Admission -2019.Revised Vacant Seats for Ph.D. Admission 2019. 24-6-19_24.0620196/24/2019
Vacant Seats M.Phil. Admission 2019-20 Sanskrit and Prakrit Language.Vacant Seats for Mphil Admission 2018-19-Sanskrit and Prakrit Language_23.0620196/23/2019
Revised Vacant Seats for M.Phil. Admission -2019.Revised Vacant Seats for Mphil Admission 2018-19 19-6-19_19.0620196/19/2019
Revised Final Vacant Seats for Ph.D. Admission 2019.Revised Vacant Seats for Ph.D. Admission 2019_19.0620196/19/2019
Extension of Last Date for Online Application of M. Phil./Ph.D. PET Examination - 2019.Extension of Last Date for Online Application_16.0620196/15/2019
Final Vacant Seats for M.Phil. / Ph.D. Admission 2019.Final Vacant Seats Ph. D. Admission 2019-20_11.0620196/11/2019
Vacant Seats M.Phil. Admission 2019-20 Pali.Vacant Seats for Mphil Admission 2019 -Pali_100620186/10/2019
Vacant Seats Ph. D. Admission 2019-20 ArchitectureVacant Seats Ph. D. Admission 2019-20 Architecture_08.0620196/8/2019
Notification for M.Phil. Entrance Examination - 2019.Notification for M.Phil. Entrance Examination - 2019_24.0520195/24/2019
Notification for Ph.D. Entrance Examination-2019.Notification for Ph.D. Entrance Examination-2019_24.0520195/24/2019
M.Phil. Vacant Seats - 2019.M.Phil. Vacant Seats - 2019_24.0520195/24/2019
Vacant Seats for M.Phil. Admission 2019-20.Vacant Seats for M.Phil. Admission 2019-20.12-4-19_12.0420194/12/2019
एम.फिल. पीएच. डी.मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकांसाठीची मार्गदर्शक तत्वे.एम.फिल. पीएच. डी.मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकांसाठीची मार्गदर्शक तत्वे_29.0320193/29/2019
Guidelines for Senior Eminent Academician who are active in research and teaching as research supervisor (Ph. D. research guide).Guidelines for Senior Eminent Academician_29.0320193/29/2019
एम.फिल./पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत (M.Phil./Ph.D. Admission 2018-2019).Vacant Seats Circular_12.0320193/12/2019
एम.फिल./पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्यासाठीच्या मुदतवाढीबाबत.. (M.Phil./Ph.D. Admission 2018-2019).M. Phil. Ph. D. Admission Process 2018-19 (Vacant Seats)_29.12201812/29/2018
एम.फिल ./पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी लागू असलेल्या शुल्कासंदर्भात..एम.फिल .पीएच.डी. अभ्यासक्रमासाठी लागू असलेल्या शुल्कासंदर्भात_13.12201812/13/2018
एम.फिल./पीएच.डी. अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी मान्यताप्राप्त मार्गदर्शकाकडे रिक्त असलेल्या जागांची माहिती अद्ययावत करण्याबाबत (M.Phil./Ph.D. Admission 2018-2019)..M. Phil. Ph. D. Admission Process 2018-19 (Vacant Seats)_13.12201812/13/2018
वाडःमयचौर्य संदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहित केलेल्या तरतुदीच्या अंमलबजावणीबाबत.वाडःमयचौर्य संदर्भात विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विहित केलेल्या तरतुदीच्या अंमलबजावणीबाबत_17.10201810/17/2018
UGC (promotion of Academic Integrity and Prevention of plagiarism in Higher Edu. Institutions) Regulations 2018.UGC (promotion of Academic Integrity and Prevention of plagiarism in Higher Edu. Institutions) Regulations 2018_28.0920189/28/2018
एम .फिल./पीएच .डी .अधिछात्रवृत्तीबाबत...एम .फिल.पीएच .डी .अधिछात्रवृत्तीबाबत_10.0720187/10/2018
Final Vacant Seats for M.Phil. Admission 2017-18.( II nd Round)2-5-18.Final Vacant Seats for M.Phil. Admission 2017-18.( II nd Round)2-5-18_02.0520185/2/2018
Final Vacant Seats for Ph.D. Admission 2017-18.( II nd Round) 2-5-18.Final Vacant Seats for Ph.D. Admission 2017-18.( II nd Round)2-5-18_02.0520185/2/2018
Final Vacant Seats for Ph.D. Admission 2017-18.( II nd Round).Final Vacant Seats for Ph.D. Admission 2017-18.( II nd Round) 28-4-18_28.0420184/28/2018
Final Vacant Seats for M.Phil. Admission 2017-18.( II nd Round).Final Vacant Seats for M.Phil. Admission 2017-18.( II nd Round) 28-4-18_28.0420184/28/2018
Vacant Seats for M.Phil. Admission 2017-18.( II nd Round).Final Vacant Seats for M.Phil. Admission 2017-18.( II nd Round) 23-4-18_230420184/23/2018
Vacant Seats for Ph.D. Admission 2017-18.( II nd Round).Final Vacant Seats for Ph.D. Admission 2017-18.( II nd Round) 23-4-18_230420184/23/2018
1 - 30Next