Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजना.भारतरत्न जे. आर . डी . टाटा . गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजना_180220192/18/2019
महाडीबीटी पोर्टलवरील शिष्यवृत्ती योजनासंदर्भात योग्य कार्यवाही करणेबाबत शासनाचे विविध परिपत्रके.MAHADBT SCHOLARSHIP IMPORTANT CIRCULAR_14.0220192/14/2019
भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजना.भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजना_14.0220192/14/2019
महाडीबीटी पोर्टलवरील शिष्यवृत्ती योजनासंदर्भात योग्य कार्यवाही करणेबाबत शासनाचे विविध परिपत्रके..महाडीबीटी पोर्टलवरील शिष्यवृत्ती योजनासंदर्भात योग्य कार्यवाही_28.0120191/28/2019
महाडीबीटी पोर्टलवर अद्ययावत केलेल्या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती योजनेकरिता अर्ज करणेबाबत.महाडीबीटी पोर्टलवर अद्ययावत केलेल्या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती योजनेकरिता अर्ज करणेबाबत_25.0120191/25/2019
ICSSR - Prestigious National Fellowship.ICSSR - Prestigious National Fellowship_25.0120191/25/2019
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाइन सादर करावयाच्या अर्ज मुदतवाढ संदर्भात २०१८-१९.सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाइन सादर करावयाच्या अर्ज मुदतवाढ संदर्भात_15.0120191/15/2019
शिष्यवृत्ती योजनांसाठी डीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करण्यासाठीच्या मुदतवाढीसंदर्भात.शिष्यवृत्ती योजनांसाठी डीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करण्यासाठीच्या मुदतवाढीसंदर्भात_07.0120191/7/2019
Circular regarding University Scholarship 2018-19. विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती 2018-19_27.12201812/27/2018
शासकीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती शिष्यवृत्तीबाबत...शासकीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती शिष्यवृत्तीबाबत_22.12201812/22/2018
राज्यशासनाची दक्षीणा शिष्यवृत्ती योजना...राज्यशासनाची दक्षीणा शिष्यवृत्ती योजना_20.122201812/20/2018
Maulana Azad National Fellowship for Minority Students for M. Phil. Ph. D. Course.Maulana Azad National Fellowship for Minority Students for M. Phil. Ph. D. Course_14.12201812/14/2018
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  स्वाधार योजनेबाबत.भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजेनेबाबत._29.10201810/29/2018
महाविद्यालयांनी Institute Profile अद्ययावत करून मान्यता घेण्याबाबतमहाविद्यालयांनी Institute Profile अद्ययावत करून मान्यता घेण्याबाबत_29.10201810/29/2018
MAHADBT पोर्टलवरून योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जांना मान्यता देण्याबाबत.MAHADBT पोर्टलवरून योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जांना मान्यता देण्याबाबत_27.10201810/27/2018
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना" शिबीर दि. २४/१०/२०१८ ते ३१/१०/२०१८.राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना शिबीर दि. २४-१०-२०१८ ते ३१-१०-२०१_23.10201810/23/2018
महाविद्यालयांनी महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगीन करण्यासाठी यूजर आयडी व पासवर्ड मिळविण्याबाबत.महाविद्यालयांनी महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगीन करण्यासाठी यूजर आयडी व पासवर्ड मिळविण्याबाबत_23.10201810/23/2018
महाविद्यालयांना महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगीन करतांना येणाऱ्या समस्यांबाबत.महाविद्यालयांना महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगीन करतांना येणाऱ्या समस्यांबाबत_23.10201810/23/2018
शिष्यवृत्ती योजनांची महा -डीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने अंमलबजावणी करणेबाबत तसेच Institute Profile ला मान्य झालेल्या महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे आवेदनपत्र ऑनलाईन पद्धतीने तात्काळ मान्यतेसाठी पाठविणेबाबत.4371_22.10201810/22/2018
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना  साठी महाविद्यालयांनी Institute Profile ला मान्यता घेण्यासाठी  शासनाने आयोजित केलेल्या कार्यशाळेस उपस्थित राहणेबाबत.4370_22.10201810/22/2018
शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती / फ्रीशिप योजनांच्या सूचना, परिपत्रके आपल्या महाविद्यालयातील / विभागातील नोटीसबोर्डच्या दर्शनी भागावर लावण्याबाबत.शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती फ्रीशिप योजनांच्या सूचना,परिपत्रके आपल्या महाविद्यालयातील_22.10201810/22/2018
सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती / फ्रीशिप ऑनलाईन अर्ज करण्याबाबत.4382_22.10201810/22/2018
शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती प्रतिपूर्ती योजनेची अंमलबजावणीबाबतशैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मध्ये राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती _19.10201810/19/2018
केंद्र शासन पुरस्कृत अहिंदी भाषिक विद्यार्थ्यांना  देण्यात येणारी हिंदी शिष्यवृत्तीबाबत.केंद्र शासन पुरस्कृत अहिंदी भाषिक विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी हिंदी शिष्यवृत्तीबाबत ._15.10201810/15/2018
डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत संस्थांना वसतिगृह चालविण्यासाठी परवानगी देण्याबाबतची कार्यपद्धती.डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत संस्थांना वसतिगृह_15.10201810/15/2018
गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करणेबाबत..गुणवंत मुलामुलींना परदेशात उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मंजूर करणेबाबत_13.10201810/13/2018
AYUSH Award Scheme of CCRAS - 2018..AYUSH Award Scheme of CCRAS - 2018_13.10201810/13/2018
 Institute Profile ला मान्यता घेण्यासाठी शासनाने आयोजित केलेल्या कार्यशाळेस तातडीने उपस्थित राहणेबाबत.Workshop Letter_12.10201810/12/2018
Institute Profile ला मान्यता घेण्यासाठी दि. ०९/१०/२०१८ रोजी शासनाने आयोजित केलेल्या कार्यशाळेस तातडीने उपस्थित राहणेबाबत.Institute Profile ला मान्यता घेण्यासाठी दि. ०९-१०-२०१८_09.10201810/9/2018
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना.राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना_08.10201810/8/2018
1 - 30Next