Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
दुष्काळ परिस्थिती तसेच "क्यार" व "महा" चक्रिवादळामुळे आलेल्या अवेळी पावसाने नुकसान झालेल्या तालुक्यातील महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ करण्याबाबत.KYAR AND MAHA AFFECTED AREA STUDENTS INFORMATION CIRCULAR (1)12/12/2019
उच्च शिक्षण संचालनायालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.MAHADBT PORTAL PENDING SCRUTINY LETTER_27.11.201911/27/2019
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन २०१९-२० च्या महाविद्यालय स्तरावरील अर्जाच्या पडताळणीबाबत.POST MATRIC PENDING APLICATION ON NSP PORTAL_27.11.201911/27/2019
अपंग विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन २०१९-२० च्या महाविद्यालय स्तरावरील अर्जाच्या पडताळणीबाबत.PHYSICALLY DISABLED STUDENTS PENDING APPLICATION ON NSP PORTAL_27.11.201911/27/2019
उच्च शिक्षण संचालनायालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.MAHADBT CIRCULAR 14.11.2019_15.11.201911/15/2019
उच्च शिक्षण संचालनायालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत. mahadbt last date of fee approval and form verification_07.11201911/7/2019
उच्च शिक्षण संचालनायालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत. 14345_05.11201911/5/2019
उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत  प्रस्तुत विभागाच्या अधिपत्याखालील प्राचार्यांची सहविचार सभा. Sahavichar Sabha letter_10.10201910/10/2019
उच्च शिक्षण संचालनायालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती योजनांची महाडीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने प्रभावी अंमलबजावणी करणेबाबत.MAHADBT PORTAL LETTER JDHEPUNE_10.10201910/10/2019
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती व शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती/फ्रीशिप योजना शिबीर दि. ०९/१०/२०१९ ते १५/१०/२०१९.Circular1_01.10201910/1/2019
''खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती'',  ''शासकीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती'', ''राज्य शासनाची दक्षीणा शिष्यवृत्ती'',  ''गणित व  भौतिकशास्र  विषयातील प्रज्ञावान विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारी शिष्यवृत्ती'' साठी विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करणेबाबत.Circular2_01.10201910/1/2019
 राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना व राज्य शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती-फ्रीशिप योजना (शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०)MAHADBT Scholarship Circular 2019-20-20.0920199/20/2019
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना,  सेंट्रल सेक्टर शिष्यवृत्ती योजना व अपंग विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना (शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०)Minority, Central Sector, PH Scholarship 2019-20_20.0920199/20/2019
एनएसपी पोर्टल वरील रेजिस्ट्रेशन प्रोसेस तातडीने पूर्ण करणेबाबत...NSP_02.0820198/2/2019
Krishna Kumari Varma Memorial Award 2019 for 1st/2nd position holder blind students in Master's Degree.All India Confederation of the Blind_27.0720197/27/2019
शैक्षिणक संस्था तसेच विभाग स्तरावर प्रलंबित असलेल्या विध्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्जाची तात्काळ पडताळणी MAHADBT circular_03.0720197/3/2019
Circular regarding Implementation of Act 2013.Implemetation of Act 2013_28.0620196/28/2019
Foreign Scholarship GR..Foreign-Scholarship-GR_28.0620196/28/2019
अत्यंत महत्वाचे महाडीबीटी शिष्यवृत्ती बाबत..MAHADBT_21.0620196/21/2019
शिष्यवृत्ती योजनांसाठी डीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्यासाठीच्या मुदतवाढीसंदर्भात.Mahadbt Application Eligibal Studunts_17.0620196/17/2019
महाडीबीटी पोर्टल वरील सर्व शिष्यवृत्ती योजनांच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित अर्जावरील तपासणीची तसेच रिडिम व्हाउचर संबंधित विद्यार्थी, क्लार्क आणि प्रिन्सिपॉल लॉगिन वरील पुढे पाठविण्याची सर्व प्रक्रिया तात्काळ आणि दिलेल्या मुदतीमध्येच पूर्ण करावी.CCF05202019_00000_200520195/20/2019
List of Eligible Students (UG) for University Scholarship (Academic Year 2018-19).List of Eligible Students (UG) for University Scholarship (Academic Year 2018-19)_22.0420194/22/2019
List of Eligible Students (PG) for University Scholarship (Academic Year 2018-19).List of Eligible Students (PG) for University Scholarship (Academic Year 2018-19)_15.0420194/15/2019
2019 POSCO Asia Fellowship Recruitment Announcement.2019 POSCO Asia Fellowship Recruitment Announcement_30.0320193/30/2019
भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजना (महाविद्यालयातील पीएच. डी.अभ्यासक्रमाकरिता)College Circular_29.0320193/29/2019
विद्यार्थांना शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी डी बी टी पोर्टलवर विद्यार्थांनी भरलेल्या अर्जावरील प्रलंबित कार्यवाही त्वरीत पूर्ण करण्याबाबत ...MAHADBT DATE EXTENSION CIRCULAR 23.3.2019_23.0320193/23/2019
भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजना (विद्यापीठ विभागातील एम. फिल. अभ्यासक्रमाकरिता).J. R. D. Tata Circular_22.0320193/22/2019
भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजना" अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ.भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजना अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ_28.0220193/1/2019
भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजना.भारतरत्न जे. आर . डी . टाटा . गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजना_180220192/18/2019
महाडीबीटी पोर्टलवरील शिष्यवृत्ती योजनासंदर्भात योग्य कार्यवाही करणेबाबत शासनाचे विविध परिपत्रके.MAHADBT SCHOLARSHIP IMPORTANT CIRCULAR_14.0220192/14/2019
1 - 30Next