Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन २०१८-१९'' करिता विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करणे व महाविद्यालयांनी शिष्यवृत्ती पोर्टलवर कोर्सेसची माहिती भरणेबाबत.Post Matric Minority Scholarship 2018-19_070820188/7/2018
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्यावेळी पात्र विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क न घेणेबाबतआर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्यावेळी पात्र विद्यार्थ्यांकडून शिक्षण शुल्क न घेणेबाबत_14.0720187/14/2018
एम .फिल./पीएच .डी .अधिछात्रवृत्तीबाबत...एम .फिल.पीएच .डी .अधिछात्रवृत्तीबाबत_10.0720187/10/2018
शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये शिकत असलेल्या अनु. जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित शिष्यवृत्तीचे अर्ज सादर करणेबाबत..शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये शिकत_11.0620186/11/2018
National Fellowship and Scholarship for Higher Education of Scheduled Tribe Students..National Fellowship and Scholarship for Higher Education of Scheduled Tribe Students_07.0620186/7/2018
List of Eligible Students (UG) for University Scholarship (Academic Year 2017-18).List of Eligible Students (UG) for University Scholarship (Academic Year 2017-18)_12.0420184/12/2018
List of Eligible Students (PG) for University Scholarship (Academic Year 2017-18).List of Eligible Students (PG) for University Scholarship (Academic Year 2017-18)_12.0420184/12/2018
अनुसुचित जमाती (ST) स्कॉलरशिप व फ्रिशिप नवीननुतनीकरणाबाबत 2017-18.अनुसुचित जमाती (ST) स्कॉलरशिप व फ्रिशिप नवीननुतनीकरणाबाबत_01.0320183/1/2018
एस.सी./एन.टी/एस.बी.सी./ओ.बी.सी. स्कॉलरशिप व फ्रिशिप नवीन/नुतनी करण असणार्‍या सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाचे 2017-18.SC, OBC, VJNT, SBC SDWO Circular 2017-18_28.0220182/28/2018
उच्च शिक्षण संचालनयलाच्या अखत्यारित शिष्यवृत्ती/आर्थिक सहाय्य  योजनांची ऑफलाईन  पद्धतीने कार्यवाही  करणेबाबत.उच्च शिक्षण संचालनयलाच्या अखत्यारित शिष्यवृत्तीआर्थिक सहाय्य योजनांची ऑफलाईन पद्धतीने कार्यवाही करणेबाबत._24.0220182/24/2018
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क  शिष्यवृत्ती योजनेची सन २०१७-१८ करीता ऑफलाईन पद्धतीने अंमलबजावणी करणेबाबत .राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेची सन २०१७-१८ करीता ऑफलाईन पद्धतीने अंमलबजावणी करणेबाबत_22.0220182/22/2018
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना २०१७-१८.EBC SCHOLRSHIP CIRCULAR 2017-18_20.0220182/20/2018
State Minority Scholarship 2017-18.State Minority Scholarship 2017-18_15.0220182/15/2018
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाइन सादर करावयाच्या अर्ज मुदतवाढ संदर्भातसावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाइन सादर करावयाच्या अर्ज मुदतवाढ संदर्भात_15.0120181/15/2018
Regarding Post - Matric Scholarship for Minority Students.Circular of Post Matric Scholarship for Minority Students_13.0120181/13/2018
प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांच्या  पाल्याना मिळणाऱ्या सवलतीबाबत.123_410201710/4/2017
Invites applications from Students with Disabilities for award of Scholarships under the Scholarship Scheme by Dept. of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice & Empowerment.2500 Scholarships For Students with Disabilities_410201710/4/2017
सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप योजना सन २०१७-१८ बाबतPGS-3335_11920179/11/2017
केंद्र शासनाच्या शिष्यवृत्ती/फ्रीशिपबाबतकेंद्र शासनाच्या शिष्यवृत्ती - फ्रीशिपबाबत_9920179/9/2017
राज्य शासनाच्या शिष्यवृत्ती/फ्रीशिपबाबतराज्य शासनाच्या शिष्यवृत्ती - फ्रीशिपबाबत_9920179/9/2017
 महा. डी.बी.टी. संकेतस्थळाची माहिती देण्यासाठी कार्यशाळेबाबतPGS-3192_01092017010920179/1/2017
केंद्रशासनाच्या विकलांगजन सशक्तीकरण विभागामार्फत अपंग विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन 2017-18Scholorship_27-7-177/27/2017
केंद्र शासन पुरस्कृत अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठीची मेट्रिकोत्तर (Post Matric) शिष्यवृत्ती योजना सन 2017-18Minority Scholarship 2017-18_21_07_20177/21/2017
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी मेट्रिकोत्तर (Post Matric) शिष्यवृत्तीबाबतScholarship_9-5-175/9/2017
List of Eligible Students (PG) for University Scholarship (Academic Year 2016-17)List of Eligible Students (PG) for University Scholarship (Academic Year 2016-17)3/25/2017
List of Eligible Students (UG) for University Scholarship (Academic Year 2016-17)List of Eligible Students (UG) for University Scholarship (Academic Year 2016-17)25-3-173/25/2017
अभियांत्रिकी महाविदयालयातील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या ई. बी. सी. सवलतीबाबतअभियांत्रिकी महाविदयालयातील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या ई. बी. सी. सवलतीबाबत-26-12-1612/26/2016
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाइन सादर करावयाच्या अर्ज मुदतवाढ संदर्भातसावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाइन सादर करावयाच्या अर्ज मुदतवाढ संदर्भात-21-12-1612/21/2016
विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती 2016-17विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती 2016-17-18-11-1611/18/2016
ई.बी.सी शिष्यवृत्ती योजेनेसाठी विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन अर्ज़बाबत सन 2016-17ebc-circular-12-11-1611/12/2016
1 - 30Next