Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
महाडीबीटी पोर्टल वरील सर्व शिष्यवृत्ती योजनांच्या विद्यार्थ्यांच्या प्रलंबित अर्जावरील तपासणीची तसेच रिडिम व्हाउचर संबंधित विद्यार्थी, क्लार्क आणि प्रिन्सिपॉल लॉगिन वरील पुढे पाठविण्याची सर्व प्रक्रिया तात्काळ आणि दिलेल्या मुदतीमध्येच पूर्ण करावी.CCF05202019_00000_200520195/20/2019
List of Eligible Students (UG) for University Scholarship (Academic Year 2018-19).List of Eligible Students (UG) for University Scholarship (Academic Year 2018-19)_22.0420194/22/2019
List of Eligible Students (PG) for University Scholarship (Academic Year 2018-19).List of Eligible Students (PG) for University Scholarship (Academic Year 2018-19)_15.0420194/15/2019
2019 POSCO Asia Fellowship Recruitment Announcement.2019 POSCO Asia Fellowship Recruitment Announcement_30.0320193/30/2019
भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजना (महाविद्यालयातील पीएच. डी.अभ्यासक्रमाकरिता)College Circular_29.0320193/29/2019
विद्यार्थांना शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी डी बी टी पोर्टलवर विद्यार्थांनी भरलेल्या अर्जावरील प्रलंबित कार्यवाही त्वरीत पूर्ण करण्याबाबत ...MAHADBT DATE EXTENSION CIRCULAR 23.3.2019_23.0320193/23/2019
भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजना (विद्यापीठ विभागातील एम. फिल. अभ्यासक्रमाकरिता).J. R. D. Tata Circular_22.0320193/22/2019
भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजना" अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ.भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजना अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ_28.0220193/1/2019
भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजना.भारतरत्न जे. आर . डी . टाटा . गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजना_180220192/18/2019
महाडीबीटी पोर्टलवरील शिष्यवृत्ती योजनासंदर्भात योग्य कार्यवाही करणेबाबत शासनाचे विविध परिपत्रके.MAHADBT SCHOLARSHIP IMPORTANT CIRCULAR_14.0220192/14/2019
भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजना.भारतरत्न जे. आर. डी. टाटा गुणवंत संशोधक शिष्यवृत्ती योजना_14.0220192/14/2019
महाडीबीटी पोर्टलवरील शिष्यवृत्ती योजनासंदर्भात योग्य कार्यवाही करणेबाबत शासनाचे विविध परिपत्रके..महाडीबीटी पोर्टलवरील शिष्यवृत्ती योजनासंदर्भात योग्य कार्यवाही_28.0120191/28/2019
महाडीबीटी पोर्टलवर अद्ययावत केलेल्या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती योजनेकरिता अर्ज करणेबाबत.महाडीबीटी पोर्टलवर अद्ययावत केलेल्या अभ्यासक्रमासाठी विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्ती योजनेकरिता अर्ज करणेबाबत_25.0120191/25/2019
ICSSR - Prestigious National Fellowship.ICSSR - Prestigious National Fellowship_25.0120191/25/2019
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाइन सादर करावयाच्या अर्ज मुदतवाढ संदर्भात २०१८-१९.सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाइन सादर करावयाच्या अर्ज मुदतवाढ संदर्भात_15.0120191/15/2019
शिष्यवृत्ती योजनांसाठी डीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करण्यासाठीच्या मुदतवाढीसंदर्भात.शिष्यवृत्ती योजनांसाठी डीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करण्यासाठीच्या मुदतवाढीसंदर्भात_07.0120191/7/2019
Circular regarding University Scholarship 2018-19. विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती 2018-19_27.12201812/27/2018
शासकीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती शिष्यवृत्तीबाबत...शासकीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती शिष्यवृत्तीबाबत_22.12201812/22/2018
राज्यशासनाची दक्षीणा शिष्यवृत्ती योजना...राज्यशासनाची दक्षीणा शिष्यवृत्ती योजना_20.122201812/20/2018
Maulana Azad National Fellowship for Minority Students for M. Phil. Ph. D. Course.Maulana Azad National Fellowship for Minority Students for M. Phil. Ph. D. Course_14.12201812/14/2018
भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर  स्वाधार योजनेबाबत.भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजेनेबाबत._29.10201810/29/2018
महाविद्यालयांनी Institute Profile अद्ययावत करून मान्यता घेण्याबाबतमहाविद्यालयांनी Institute Profile अद्ययावत करून मान्यता घेण्याबाबत_29.10201810/29/2018
MAHADBT पोर्टलवरून योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जांना मान्यता देण्याबाबत.MAHADBT पोर्टलवरून योजनेअंतर्गत प्राप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या अर्जांना मान्यता देण्याबाबत_27.10201810/27/2018
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना" शिबीर दि. २४/१०/२०१८ ते ३१/१०/२०१८.राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना शिबीर दि. २४-१०-२०१८ ते ३१-१०-२०१_23.10201810/23/2018
महाविद्यालयांनी महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगीन करण्यासाठी यूजर आयडी व पासवर्ड मिळविण्याबाबत.महाविद्यालयांनी महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगीन करण्यासाठी यूजर आयडी व पासवर्ड मिळविण्याबाबत_23.10201810/23/2018
महाविद्यालयांना महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगीन करतांना येणाऱ्या समस्यांबाबत.महाविद्यालयांना महाडीबीटी पोर्टलवर लॉगीन करतांना येणाऱ्या समस्यांबाबत_23.10201810/23/2018
शिष्यवृत्ती योजनांची महा -डीबीटी पोर्टलवरून ऑनलाईन पद्धतीने अंमलबजावणी करणेबाबत तसेच Institute Profile ला मान्य झालेल्या महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचे आवेदनपत्र ऑनलाईन पद्धतीने तात्काळ मान्यतेसाठी पाठविणेबाबत.4371_22.10201810/22/2018
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना  साठी महाविद्यालयांनी Institute Profile ला मान्यता घेण्यासाठी  शासनाने आयोजित केलेल्या कार्यशाळेस उपस्थित राहणेबाबत.4370_22.10201810/22/2018
शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती / फ्रीशिप योजनांच्या सूचना, परिपत्रके आपल्या महाविद्यालयातील / विभागातील नोटीसबोर्डच्या दर्शनी भागावर लावण्याबाबत.शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती फ्रीशिप योजनांच्या सूचना,परिपत्रके आपल्या महाविद्यालयातील_22.10201810/22/2018
सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षांमध्ये अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती / फ्रीशिप ऑनलाईन अर्ज करण्याबाबत.4382_22.10201810/22/2018
1 - 30Next