Skip Ribbon Commands
Skip to main content
  
  
  
State Minority Scholarship 2017-18.State Minority Scholarship 2017-18_15.0220182/15/2018
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाइन सादर करावयाच्या अर्ज मुदतवाढ संदर्भातसावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाइन सादर करावयाच्या अर्ज मुदतवाढ संदर्भात_15.0120181/15/2018
Regarding Post - Matric Scholarship for Minority Students.Circular of Post Matric Scholarship for Minority Students_13.0120181/13/2018
प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांच्या  पाल्याना मिळणाऱ्या सवलतीबाबत.123_410201710/4/2017
Invites applications from Students with Disabilities for award of Scholarships under the Scholarship Scheme by Dept. of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice & Empowerment.2500 Scholarships For Students with Disabilities_410201710/4/2017
सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप योजना सन २०१७-१८ बाबतPGS-3335_11920179/11/2017
केंद्र शासनाच्या शिष्यवृत्ती/फ्रीशिपबाबतकेंद्र शासनाच्या शिष्यवृत्ती - फ्रीशिपबाबत_9920179/9/2017
राज्य शासनाच्या शिष्यवृत्ती/फ्रीशिपबाबतराज्य शासनाच्या शिष्यवृत्ती - फ्रीशिपबाबत_9920179/9/2017
 महा. डी.बी.टी. संकेतस्थळाची माहिती देण्यासाठी कार्यशाळेबाबतPGS-3192_01092017010920179/1/2017
केंद्रशासनाच्या विकलांगजन सशक्तीकरण विभागामार्फत अपंग विद्यार्थ्यांसाठी पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना सन 2017-18Scholorship_27-7-177/27/2017
केंद्र शासन पुरस्कृत अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठीची मेट्रिकोत्तर (Post Matric) शिष्यवृत्ती योजना सन 2017-18Minority Scholarship 2017-18_21_07_20177/21/2017
अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी मेट्रिकोत्तर (Post Matric) शिष्यवृत्तीबाबतScholarship_9-5-175/9/2017
List of Eligible Students (PG) for University Scholarship (Academic Year 2016-17)List of Eligible Students (PG) for University Scholarship (Academic Year 2016-17)3/25/2017
List of Eligible Students (UG) for University Scholarship (Academic Year 2016-17)List of Eligible Students (UG) for University Scholarship (Academic Year 2016-17)25-3-173/25/2017
अभियांत्रिकी महाविदयालयातील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या ई. बी. सी. सवलतीबाबतअभियांत्रिकी महाविदयालयातील विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या ई. बी. सी. सवलतीबाबत-26-12-1612/26/2016
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाइन सादर करावयाच्या अर्ज मुदतवाढ संदर्भातसावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती योजनेसाठी ऑनलाइन सादर करावयाच्या अर्ज मुदतवाढ संदर्भात-21-12-1612/21/2016
विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती 2016-17विद्यापीठ विविध शिष्यवृत्ती 2016-17-18-11-1611/18/2016
ई.बी.सी शिष्यवृत्ती योजेनेसाठी विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन अर्ज़बाबत सन 2016-17ebc-circular-12-11-1611/12/2016
अनुसुचित जमाती (ST) स्कॉलरशिप व फ्रिशिप नवीन/नुतनीकरणाबाबत 2016-17अनुसुचित जमाती (ST) स्कॉलरशिप व फ्रिशिप नवीननुतनीकरणाबाबत-7-10-1610/7/2016
अनु. जाती /विजाभज/विमाप्र/इमाव स्कॉलरशिप व फ्रिशिप नवीन/नुतनी करण असणार्‍या सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाचेScholarship Circular-24-9-169/24/2016
मराठी भाषेत पीएच. डी . संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना  अनुभव  न्यूयॉर्क  तर्फे  दिल्या जाणाऱ्या संशोधन शिष्यवृत्तीबाबतPG Admission-14-9-169/14/2016
सन२०१६-१७मधील अपंग विद्यार्थ्यांकरिता शिष्यवृत्ती,ई.बी.सी,पी.टी.सी,एस.टी.सी.शिष्यवृत्ती,माजी सैनिकांच्या पाल्याकरिता शिष्यवृत्ती,राष्ट्रीय सेक्टर शिष्यवृत्ती,खुली गुणवत्ता,अहिंदी,एकलव्य,केंद्र शासन पुरस्कृत अपंग विद्यार्थ्यांकरिताPostMatricशिष्यवृत्तीबाबStudents for Scholarship - Free ship 2016-17-27-8-168/27/2016
 केंद्र शासन पुरस्कृत अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठीची मेट्रिकोत्तर (Post Matric) शिष्यवृत्ती योजना सन 2016-17केंद्र शासन पुरस्कृत अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठीची मेट्रिकोत्तर (Post Matric) शिष्यवृत्ती योजना सन 2016-17-16-8-168/16/2016
 सन २०१६-१७ दक्षिणा अधिछात्रवृती व शासकीय संशोधन अधिछात्रवृतीबाबतIMG-25-7-167/25/2016
 Awards for 1st 2nd position holder blind students in M.Phil and M.A examinations.All India Confederation of the Blind-15-7-167/15/2016
List of Eligible Students (UG) for University Scholarship (Academic Year 2015-16)List of Eligible Students (UG) for University Scholarship (Academic Year 2015-16)3/29/2016
List of Eligible Students (PG) for University Scholarship (Academic Year 2015-16)List of Eligible Students (PG) for University Scholarship (Academic Year 2015-16)3/29/2016
Circular Regarding Direct Benefit Transfer (DBT) and Public Finance Management System (PFMS) By U.G.C.Circular Regarding Direct Benefit Transfer (DBT) and Public Finance Management System (PFMS) By UGC12/11/2015
 एस.सी./एन.टी/एस.बी.सी./ओ.बी.सी. स्कॉलरशिप व फ्रिशिप नवीन/नुतनी करण असणार्‍या सर्व प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाचेSC, OBC, SBC,VJNT Scholarship 2015-169/24/2015